Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowo-edukacyjna „Zagłada Żydów – nauczanie z perspektywy świadka” oraz prezentacja pakietu edukacyjnego „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej” – Lublin, 6-8 października 2005 r.

W dniach 6-8 października 2005 r. w Hotelu „Campanile” w Lublinie odbyła się konferencja naukowo-edukacyjna „Zagłada Żydów – nauczanie z perspektywy świadka”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Część wykładowa i warsztatowa poprzedzona została objazdem studyjnym po miejscach pamięci w Izbicy, Zamościu i Bełżcu. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie oraz osoby zajmujące się edukacją publiczną. W trakcie sesji odbyła się też prezentacja i promocja pakietu edukacyjnego IPN „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej”.

 

Program

1. Objazd studyjny po miejscach pamięci: Lublin – Izbica – Zamość – Bełżec – Lublin.

2. Część wykładowa

 • „Co znaczyło być świadkiem” – dr Andrzej Żbikowski (IPN)
 • „Zagłada – język narracji” – dr Jacek Leociak (PAN)
 • „Polskie Państwo Podziemne, Kościół i społeczeństwo polskie wobec Zagłady” – dr Dariusz Libionka (IPN)
 • „Zagłada Żydów – zarys historyczny” – Adam Puławski (IPN)
 • „Nauczanie o Zagładzie w polskiej szkole w latach 1944-2005 r.” – dr Piotr Trojański (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
 • „Modele nauczania o Zagładzie w świecie na przykładzie The United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie” – Alina Skibińska (USHMM)
 • „Nauczanie o Zagładzie w miejscach pamięci” – Robert Kuwałek (Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu)
 • Prezentacja pakietu IPN „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej” – Agnieszka Jaczyńska (IPN), Adam Puławski (IPN), recenzja dr hab. Barbara Engelking-Boni (PAN)

3. Część warsztatowa

 • „Nauczanie o Zagładzie z perspektywy świadka na lekcji historii” – Robert Szuchta (LXIV LO w Warszawie)
 • „Nauczanie o Zagładzie z perspektywy świadka na lekcji języka polskiego” – Wiesława Młynarczyk (IPN)
 • „Ścieżka regionalna” – Beata Markiewicz (Teatr NN)
 • „Projekty pozaszkolne” – Monika Krzykała (Teatr NN)

Warsztat 1 - Nauczanie o Zagładzie - Robert Szuchta (plik w formacie pdf)

Warsztat 2 - Nauczanie o Zagładzie - Robert Szuchta (plik w formacie pdf)

do góry