Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa ,,Marzec 1968 w Wielkopolsce’’

12 marca br. w siedzibie poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się konferencja naukowa ,,Marzec 1968 w Wielkopolsce’’, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, instytucji naukowych i kulturalnych, a także studenci i młodzież licealna.

Pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu oraz zaproszeni goście wygłosili referaty poświęcone m.in. przebiegowi wydarzeń marcowych w Wielkopolsce, represjom wobec ich uczestników, reakcjom oficjalnej prasy lokalnej i władz oraz wpływowi Marca 1968 na twórczość poetów Nowej Fali. Najnowsze spojrzenie na problem Marca przedstawił prof. dr hab. Jerzy Eisler z Warszawy.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem uczestników wydarzeń marcowych w Poznaniu. Demonstracje na pl. Adama Mickiewicza sprzed 35. lat oraz późniejsze ich konsekwencje wspominali ówcześni studenci Wyższej Szkoły Rolniczej: Zofia Lisztoń-Gała, Kacper Borowski, Mirosław Jankowski, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Anna Grzymisławska, Janusz Pałubicki, Marek Raczak oraz pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Kaliszu: Jacek Kościelniak. Refleksjami na temat Marca 1968 podzieliła się również prof. dr hab. Zofia Trojanowiczowa - wówczas pracownik naukowy UAM i opiekun II roku polonistyki na Wydziale Filologicznym, którego studentom, represjonowanym po wydarzeniach marcowych, udzielała pomocy. Odczytany został ponadto list od Elżbiety Polak-Różańskiej, która 12 marca 1968 r. pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu odczytała relację o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Warszawie.

Wszyscy goście mieli okazję zapoznać się z dokumentami i publikacjami dotyczącymi Marca 1968 zaprezentowanymi w ramach okolicznościowej mini-wystawy.

do góry