Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dekret o reformie rolnej 6 IX 1944 r. Założenia. Realizacja. Skutki

Dnia 6 września 2004 r. w Sali Kameralnej poznańskiego Centrum Kultury „Zamek” odbyła się konferencja naukowa „Dekret o reformie rolnej 6 IX 1944 r. Założenia. Realizacja. Skutki”.

Towarzyszyła jej wystawa „Dekret o reformie rolnej po 60-ciu latach. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania”. Zarówno wystawę, jak i konferencję, które stanowią element obchodów roku pamięci o wygnaniu ziemian, przygotowały wspólnie Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Wielkopolski.

Uroczystego otwarcia wystawy i konferencji w Holu Parterowym Zamku dokonali Dyrektor CK „Zamek” Marek Raczak, Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ Wojciech Kęszycki, Zastępca Prezesa IPN Janusz Krupski oraz Dyrektor poznańskiego Oddziału IPN Ireneusz Adamski. Gośćmi wernisażu i konferencji naukowej, która rozpoczęła się tuż po nim, byli m.in. Przewodniczący Kolegium IPN dr Franciszek Gryciuk, poseł Andrzej Aumiller, b. wicepremier prof. dr hab. Czesław Janicki, b. minister Janusz Pałubicki, Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Andrzej Borys, Przewodniczący Rady Miasta Poznania Przemysław Alexandrowicz oraz liczni przedstawiciele polskiego środowiska ziemiańskiego.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

  • prof. dr hab. Hanna Dylągowa (KUL) – Tło historyczne dekretu o reformie rolnej

  • dr Maria Kawecka-Sobczak (UW) – Aspekty prawne dekretu o reformie rolnej

  • Kamil Kajetanowicz (Centrum im. A. Smitha) – Ekonomiczne aspekty reformy rolnej

  • dr Stanisław Jankowiak (OBEP IPN Poznań) – Reforma rolna w Wielkopolsce

  • Tomasz Bereza (OBEP IPN Rzeszów) – Reforma rolna na Rzeszowszczyźnie

  • dr Małgorzata Machałek (OBEP IPN Poznań, Delegatura Szczecin) – Kształtowanie się ustroju rolnego na Pomorzu Zachodnim

  • Agnieszka Łuczak (OBEP IPN Poznań) – Straty dóbr kultury ziemiaństwa polskiego

  • dr Barbara Perepeczko (Instytut Rozwoju Wsi PAN) – Reforma rolna w pamięci rolników

W dyskusji, która toczyła się po przedstawieniu referatów, głos zabierali przede wszystkim zgromadzeni w sali członkowie PTZ, opisując własne doświadczenia związane z realizacją dekretu o reformie rolnej prze władze komunistyczne i uzupełniając wiedzę słuchaczy.

do góry