Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja naukowa „Opór społeczny w Wielkopolsce 1945-1956” – Poznań, 7 grudnia 2005 r.

W dniu 7 grudnia 2005 r. w Oddziale IPN w Poznaniu odbyła się sesja naukowa „Opór społeczny w Wielkopolsce w latach 1945-1956” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej. Zaproszenia na sesję przyjęli i wzięli w niej udział m.in. Zastępca Prezesa IPN Janusz Krupski, Wiceprezydent miasta Poznania Maciej Frankiewicz, b. minister Janusz Pałubicki oraz liczne grono kombatantów i młodzież szkolna.

W czasie sesji wygłoszono następujące referaty:

  1. „Sytuacja społeczno-polityczna w Wielkopolsce w latach 1945-1956” - dr Stanisław Jankowiak (OBEP Poznań)

  2. „Podziemie niepodległościowe w Wielkopolsce 1945-1955” - Agnieszka Łuczak (OBEP Poznań)

  3. „Młodzieżowe organizacje niepodległościowe w latach 1945-1955” - Przemysław Zwiernik (OBEP Poznań)

  4. „Rozpracowanie organizacji niepodległościowej »Ojczyzna« przez Urząd Bezpieczeństwa” - Aleksandra Pietrowicz (OBEP Poznań)

  5. „Działalność Narodowych Sił Zbrojnych w Wielkopolsce 1944-1949” - Rafał Sierchuła

  6. „Działalność Centralnego Wydziału Propagandy Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1946” - Mirosław Orłowski

  7. „Oddział »Dzielnego« Gedymina Rogińskiego - »Kościuszko« Mariana Raczki” - Waldemar Handke (OBUiAD Poznań)

Sesja zakończyła się dyskusją, w której oprócz referentów odpowiadających na pytania z sali głos zabierali uczestnicy konspiracji niepodległościowej, uzupełniając swoimi wspomnieniami omawiane zagadnienia.

do góry