Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Poznański Czerwiec 1956 w najnowszych dziejach Polski”

„Poznański Czerwiec 1956 w najnowszych dziejach Polski”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu w przededniu otwarcia wystawy poświęconej wydarzeniom 1956 r. zorganizował konferencję podsumowującą obecny stan badań nad tą problematyką.

Prowadzenie konferencji: Zastępca Prezesa IPN Janusz Krupski, Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN dr hab. Paweł Machcewicz.

Program:

 • prof. dr hab. Czesław Osękowski: Polski rok 1956

 • Tomasz Rochatka: Sytuacja w poznańskich zakładach pracy w przededniu Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 • dr Piotr Okulewicz: Przebieg Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 • Przemysław Zwiernik: Strajki i protesty w Poznaniu i Wielkopolsce po 28 czerwca 1956 r.

 • dr Krystian Bedyński: Więzienia i służba więzienna w Poznańskim Czerwcu 1956 r.

 • Agnieszka Łuczak: "Krew polska przelana w Poznaniu ma naoliwić zardzewiałą machinę zimnej wojny...". Komentarze prasy krajowej o Poznańskim Czerwcu 1956 r.

 • Filip Leśniak: Reakcja prasy zachodniej na Poznański Czerwiec 1956 r.

 • dr Anna Szczepańska: Władze i społeczeństwo Szczecina wobec Poznańskiego Czerwca 1956r.

 • dr Stanisław Jankowiak: Reakcja Republiki Federalnej Niemiec na Poznański Czerwiec 1956 r.

 • dr Łukasz Kamiński: Reakcja społeczeństwa Dolnego Śląska na Poznański Czerwiec 1956 r.

 • Marek L. Wojciechowski: Insurekcja, rewolta czy wypadkiω Próba myślowego wyodrębnienia właściwości wyrażeń określających Poznański Czerwiec 1956 r.

Dyskusja

do góry