Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wierni do końca” – Ląd, 14 października 2011

W dniu 14 października 2011 r. w Lądzie odbyła się konferencja naukowa pt.„Wierni do końca” o Poznańskiej Piątce Męczenników II Wojny Światowej. Sesja zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej.

Konferencja prowadzona przez: prof. Ryszard Sudziński (UMK w Toruniu) podzielona została na trzy części: środowisko, męczeństwo i droga na ołtarze.

W pierwszych dwóch  referatach ks. Artura Świeżego SDB i ks. Marka  Chmielewskiego SDBprzedstawili historię działalności Towarzystwa Salezjańskiego w Poznaniu, roli oratorium salezjańskiego  jako miejsca wychowania religijnego i patriotycznego.

Kolejna część konferencji dotyczącej męczeństwa otworzył referat ks.  Jan Pietrzykowski SDB dotyczący sytuacja placówek salezjańskich w Kraju Warty, na przykładzie działalności zakonu w powiecie kępińskim. Następnie Aleksandra Pietrowicz (IPN Poznań) przedstawiła zagadnienie dotyczące położenie kościoła katolickiego w archidiecezji poznańskiej w latach okupacji 1939-1945. W kolejnym referacie ks. Andrzej Godyń SDB zapoznał zabranych z sylwetkami błogosławionych oratorianów z Poznania oraz ich  drogą męczeństwa. Ostatnim odczytem drugiej części było wystąpienie Rafała Sierchuły (IPN Poznań) poświęcone działalności konspiracyjnej Narodowej Organizacji Bojowej w Poznaniu.

W końcowej części konferencji naukowej ks. Władysław Nowak SDB i  ks. Jarosław Wąsowicz SDB omówili przebieg procesu beatyfikacyjnego Poznańskiej Piątki oraz jej kult   po beatyfikacji w 1999 r.

Sesji przysłuchiwało się blisko 100 zaproszonych osób gości.

Pliki do pobrania

do góry