Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Opór społeczny, opozycja demokratyczna i »Solidarność« na Ziemi Nowosolskiej w latach 1976–1989” – Muzeum Miejskie w Nowej Soli, 13 października 2011

W listopadzie 2010 r. odbyła się w Zielonej Górze konferencja zatytułowana NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w województwie zielonogórskim w latach 1980–1989. Wzbudziła ona bardzo duże zainteresowanie i dyskusje wśród uczestników wydarzeń lat osiemdziesiątych w tym województwie. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować, tym razem w wymiarze lokalnym, konferencję pt. „Opór społeczny, opozycja demokratyczna i „Solidarność” na Ziemi Nowosolskiej w latach 1976–1989”.

Konferencja odbyła się 13 października 2011 r. w Muzeum Miejskim w Nowej Soli. Została ona zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Stowarzyszenie Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej i Muzeum Miejskie w Nowej Soli. Wśród uczestników konferencji byli m. in. uczestnicy strajku w „Dozamecie” 25 czerwca 1976 r., działacze „Solidarności” z Nowej Soli, Kożuchowa i Zielonej Góry, działacze „Solidarności” Rolników Indywidualnych, Nowosolskiego Komitetu Samoobrony „Solidarności”, „Solidarności Walczącej” i uczestnicy Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Antoniego w Nowej Soli.

Celem konferencji było przedstawienie oporu społecznego, działalności NSZZ „Solidarność” oraz innych organizacji opozycyjnych (np. NSZZ „Solidarność” RI, organizacji młodzieżowych, komitetów obywatelskich „Solidarność”) na terenie Nowej Soli i rejonu dawnego powiatu nowosolskiego (Ziemia Nowosolska). Podczas konferencji wygłoszono referaty i dyskutowano o wydarzeniach w czerwcu 1976 r., specyfice sytuacji w Nowej Soli po Sierpniu 1980 r., przyczynach przyłączenia się największych komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” do Regionu Dolnośląskiego, relacjach ze strukturami Związku należącymi do MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze i we Wrocławiu, funkcjonowaniu struktur podziemia nowosolskiego po wprowadzeniu stanu wojennego, działalności kapucyna o. Ryszarda (Józefa) Ślebody, odbudowie jawnych struktur Związku w latach 1988–1989 oraz działaniach aparatu władz i aparatu bezpieczeństwa wobec „Solidarności” i opozycji.

Zaprezentowane zostały także publikacje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej poświęcone opozycji i NSZZ „Solidarność”.

do góry