Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Od stanu wojennego do Okrągłego Stołu. „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1981–1989” – Poznań, 8–9 grudnia 2011

W dniach 8–9 grudnia 2011 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Od stanu wojennego do Okrągłego Stołu. „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1981–1989. Została zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wielkopolskie Archiwum „Solidarności” i ZR NSZZ „Solidarność” Wielkopolska.

Konferencja została podzielona na cztery sesje:
Sesja I. STAN WOJENNY W PERSPEKTYWIE OGÓLNOPOLSKIEJ
Sesja II. STAN WOJENNY W PROPAGANDZIE PRL
Sesja III. STAN WOJENNY W WIELKOPOLSCE
Sesja IV. STAN WOJENNY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

W pierwszym dniu konferencji uczestniczyli m.in. studenci WSNHiD oraz działacze różnych struktur „Solidarności” i opozycji w latach 80. Prof. Jan Żaryn wywołał interesującą dyskusję między uczestnikami, poruszając temat okoliczności śmierci ks. Jerzego Popiełuszki oraz działania MSW i władz PRL związane z aresztowaniem i postawieniem przez sądem sprawców zabójstwa.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji odbyła się dyskusja panelowa działaczy „Solidarności” i opozycji w latach 80. Wzięli w niej udział: Marian Dźwiniel (internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, autor artykułów w prasie podziemnej), Szymon Jabłoński („Solidarność Walcząca” Oddział w Poznaniu), Janusz Pałubicki (przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska) i Tadeusz Żukowski (autor wierszy i artykułów w prasie podziemnej).

PROGRAM

Poznań 8–9 grudnia 2011

Miejsce obrad:
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD),
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

8 GRUDNIA 2011 r.

Sesja I. STAN WOJENNY W PERSPEKTYWIE OGÓLNOPOLSKIEJ (godz. 9.30 – 12.30)

 • prof. Wojciech Polak (UMK, ECS), Stan wojenny – próba syntezy.
 • dr Patryk Pleskot (OBEP IPN w Warszawie), Potępienie i … ulga. Polityczne reakcje Zachodu na stan wojenny w Polsce (1981 – 1983).
 • prof. Janusz Karwat (WSNHiD w Poznaniu), Wojskowe Grupy Operacyjne – stan badań i postulaty badawcze.
 • Mirosław Hakiel (Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie UW), Działania Wojsk Ochrony Pogranicza w pierwszych dniach stanu wojennego.
 • prof. Jan Żaryn (IPN w Warszawie), Nowe fakty w sprawie śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i jej społecznego odbioru w świetle akt aparatu bezpieczeństwa.
 • prof. Krzysztof Brzechczyn (OBEP IPN w Poznaniu, UAM), Koncepcje oporu społecznego w czasie stanu wojennego.


Sesja II. STAN WOJENNY W PROPAGANDZIE PRL (godz. 15.00 – 16.20)

 • dr Krzysztof Wasilewski (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.), „Scenariusz tragedii narodowej”. Kampania prasowa na łamach „Trybuny Ludu” przygotowująca społeczeństwo do wprowadzenia stanu wojennego.
 • dr Aleksandra Masiota (WSNHiD w Poznaniu), Cenzura w okresie stanu wojennego.
 • Arkadiusz Małyszka (OBUiAD IPN w Poznaniu), Dziennikarze poznańscy w pierwszym szeregu. Likwidacja SDP i powstanie SD PRL w 1982 r.
 • prof. Grzegorz Kucharczyk (WSNHiD w Poznaniu), Propaganda stanu wojennego – wybrane aspekty.

 Sesja III. STAN WOJENNY W WIELKOPOLSCE (godz. 16.20 – 17.00)

 • dr Rafał Reczek (IPN Oddział w Poznaniu), Radio „Solidarność” Regionu Wielkopolska. 1982 – 1985.
 • ks. dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Społeczeństwo województwa pilskiego wobec wprowadzenia stanu wojennego.

PRZERWA i DYSKUSJA (godz. 17.00 – 18.00)

9 GRUDNIA 2011 r.

Sesja III. STAN WOJENNY W WIELKOPOLSCE (godz. 9.00 – 13.30)

 • Przemysław Zwiernik (OBEP IPN w Poznaniu), Organizowanie i działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Wielkopolsce.
 • Andrzej W. Kaczorowski, Internowania uczestników ruchu solidarnościowego na wsi.
 • prof. Kazimierz Świrydowicz (UAM), Inwigilacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez Służbę Bezpieczeństwa – wyniki ostatnich badań.
 • dr Konrad Białecki (OBEP IPN w Poznaniu, UAM), Kościół w Wielkopolsce wobec stanu wojennego – w świetle dokumentów aparatu władz PRL.
 • dr Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie), O. Honoriusz Kowalczyk OP – duszpasterz akademicki i kapelan poznańskiej „Solidarności”.
 • Grzegorz Klonowski, Poznański Klub Inteligencji Katolickiej w okresie stanu wojennego.

PRZERWA (godz. 11.00 – 11.20)

 • Krzysztof M. Kaźmierczak („Głos Wielkopolski”), Fenomen Konfederacji Młodej Polski „Rokosz”. Między radykalizmem, a kontestacją.
 • Wojciech Dziabaszewski, Mała „Solidarność” czyli rzecz o SKOS-ach.
 • Tadeusz Żukowski (PEN Club Polska, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Niezależne środowiska literackie w Poznaniu po wprowadzenie stanu wojennego.
 • dr Artur Kubaj (OBEP IPN w Szczecinie), Relacje pomiędzy działaczami „Solidarności” regionów Wielkopolska i Pomorze Zachodnie w latach 1981 – 1989.
 • dr Piotr Gołdyn (ODN w Koninie), Społeczeństwo województwa konińskiego wobec stanu wojennego.
 • Marta Szczesiak (OBEP IPN w Poznaniu), Halina Nagler – działaczka „Solidarności” w Turku.
 • Katarzyna Florczyk (OBEP IPN w Poznaniu), Wpadka podziemnej drukarni biuletynu „Rezonans”.

DYSKUSJA i PRZERWA (godz. 13.30 – 15.00)


Sesja IV. STAN WOJENNY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ (godz. 15.00 – 16. 20)

 • Marta Maciszewska, Młodzi badacze o Solidarności, czyli kto zastąpi Jadwigę Staniszkis? Prezentacja nowych studiów badawczych nad historią i rolą „Solidarności".
 • dr Radosław Kawczyński (WSNHiD w Poznaniu), Stan wojenny jako element procesu deideologizacji i rozkładu komunizmu w Polsce.
 • dr Andrzej Ranke (WSNHiD w Poznaniu), Stan wojenny we współczesnej myśli i debacie politycznej.
 • dr hab. Bartosz Korzeniewski (UAM), Pamięć o „Solidarności” i stanie wojennym w badaniach socjologicznych.

* * *

 • dr Agnieszka Łuczak (OBEP IPN w Poznaniu), Prezentacja publikacji IPN poświęconych „Solidarności” i opozycji (godz. 16.20 – 16.40)

PRZERWA (godz. 16.40 – 17.00).

DYSKUSJA PANELOWA DZIAŁACZY OPOZYCJI LAT 1981 – 1989 (pocz. godz. 17.00)


ORGANIZATORZY:

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Wielkopolskie Archiwum „Solidarności”

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY:

prof. Krzysztof Brzechczyn
prof. Janusz Karwat
dr Agnieszka Łuczak
Przemysław Zwiernik
 

do góry