Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970” – Paradyż, 28 listopada 2011

W dniu 28 listopada 2011 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu odbyła się druga konferencja z cyklu „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956–1970”. Konferencja miała na celu poszerzenie wiedzy o sytuacji wyznaniowej w systemie totalitarnym okresu gomółkowskiego na przykładzie obszaru o ciekawej strukturze społeczno-wyznaniowej Polski zachodniej. Wśród gości obecny był ks. bp dr Stefan Regmunt – biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Konferencję otworzyli: ks. dr Jarosław Stoś – rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu oraz dr Rafał Reczek – dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Kolejne referaty wygłosili:

  • ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński (Lublin), Koncepcja społeczeństwa socjalistycznego w epoce gomułkowskiej a ekspansja religijności
  • bp dr Paweł Socha (Paradyż), Posługa biskupa Wilhelma Pluty w latach 1958–1972
  • dr Rafał Reczek (IPN), „Obchody Millenium” Polski w Zielonej Górze w aktach aparatu bezpieczeństwa
  • Anna Chabasińska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.), Mniejszości wyznaniowe w procesie integracji społeczno - politycznej lubuskiego społeczeństwa w latach 1956–1970
  • Artur Bądkowski (IPN), Wyznawcy judaizmu na terenie Środkowego Nadodrza w aktach aparatu bezpieczeństwa przechowywanych w Archiwum Oddziału IPN w Poznaniu – 1956–1970
  • ks. dr Tadeusz Stanisławski (KUL), Status prawny nieruchomości kościelnych na Ziemiach Odzyskanych w latach 1956–1970
  • s. Małgorzata Krupecka (Zgromadzenie SJK Warszawa), Upaństwowienie domu rekolekcyjno-katechetycznego w Rokitnie (27 VIII 1963 r.)
  • ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński), Sytuacja seminariów duchownych w ordynariacie gorzowskim w latach sześćdziesiątych XX wieku

Konferencję przygotowali i prowadzili: ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyzu) i dr Elżbieta Wojcieszyk ( poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej).

do góry