Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja polskich muzeów historycznych. Poznań – Gniezno 2011, 20–22 czerwca 2011

PROGRAM KONFERENCJI 

20 czerwca 2011

Obrady konferencyjne
(Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1)

Moderator: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

11.00 – 11.30 Otwarcie konferencji

Muzealna narracja historyczna:

 • 11.30 – 11.50 Wizualizacja wyników badań nad życiem codziennym mieszkańców Poznania na przykładzie wystaw narracyjnych w Muzeum Historii Miasta
  dr Magdalena Mrugalska-Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania, oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu)
 • 11.50 – 12.20 Muzealna narracja historyczna w przekładzie na warsztat wystawienniczy (na przykładzie własnych zaprojektowanych i zrealizowanych ekspozycji muzealnych: „My Berlińczycy”, Muzeum II Wojny Światowej)
  Danuta Słomczyńska (Pracownia Projektowa „Ptasia 30” w Poznaniu)
 • 12.20 – 12.40 Typy narracji w sztuce współczesnej w realiach muzeum historycznego
  Maria Zientara (kierownik Działu Historii i Sztuki Krakowa Współczesnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
 • 12.40 – 13.00 Historia mówiona jako element narracji o dziejach najnowszych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
  Maria Wąchała (asystent w Dziale Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)

13.00 – 13.20 przerwa

Obiekt architektoniczny „opowiada” historię:

 • 13.20 – 13.35 Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne – treść i forma
  dr Beata Kwiatkowska-Kopka (kierownik Działu Lapidarium i Rezerwatów Zamku Królewskiego na Wawelu)
 • 13.35 – 13.55 W stronę nowej muzealizacji miejsca pamięci. O koncepcji rozbudowy i modernizacji ekspozycji w Państwowym Muzeum na Majdanku
  Tomasz Kranz (dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie)
 • 13.55 – 14.15 Gdańskie obszary postoczniowe jako przestrzeń historii
  Andrzej Trzeciak (kustosz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku)
 • 14.15 – 15.10 Dyskusja

15.40 – 16.40 obiad

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych:

 • 20.30 – 22.00 Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – oprowadzenie po ekspozycjach stałych: Męczeństwo więźniów Fortu VII w okresie II wojny światowej, Więźniowie Fortu VII w więzieniach i obozach III Rzeszy – zmarli i zaginieni, Wysiedlenia ludności polskiej z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa 1939-1941
  (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, ul. Polska)
 • 22.00 – 22.45 Konzentrationslager Posen – spektakl plenerowy w reż. Lecha Raczaka na terenie Fortu VII, pierwszego na ziemi polskiej niemieckiego obozu koncentracyjnego
  (Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, ul. Polska)

21 czerwca 2011

Obrady konferencyjne
(Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1)

Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk (prorektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Muzeum jako „podręcznik” historii:

 • 10.00 – 10.15 Od przedszkola do Uniwersytetów Trzeciego Wieku – formy i metody upowszechniania nie tylko historii na przykładzie doświadczeń Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie
  Agnieszka Lichacz (kustosz Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie)
 • 10.15 – 10.30 Matejkowski „podręcznik” do dziejów Polski. Wielkoformatowe malarstwo jako inspiracja do opowiadania historii – w praktyce edukacji muzealnej Zamku Królewskiego w Warszawie Anna Czekaj (kustosz Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie)
 • 10.30 – 10.50 Pedagog, ekspert, świadek. Rola przewodnika Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w poznaniu i zrozumieniu historii obozu koncentracyjnego oraz ośrodka zagłady
  Andrzej Kacorzyk (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)
 • 10.50 – 11.10 „Opowiadam wam swoją historię...” – odchodzące pokolenie świadków a przyszłość pracy edukacyjnej polskich muzeów martyrologicznych na przykładzie Muzeum Stutthof w Sztutowie
  Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie)

11.10 – 11.30 przerwa

Muzeum historyczne w społeczności lokalnej:

 • 11.30 – 11.50 Willa Ernsta Claaszena w Sopocie i jej mieszkańcy od 1904 do 1980 roku. Barwny przyczynek do dziejów kurortu
  Małgorzata Buchholz-Todoroska (dyrektor Muzeum Sopotu)
 • 11.50 – 12.20 Społeczny kontekst funkcjonowania muzeum martyrologicznego na przykładzie Muzeum Stutthof
  dr Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Wosińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • 12.20 – 12.50 Inscenizacje historyczne – budowanie wielosektorowych partnerstw na przykładzie Muzeum Zamkowego w Malborku
  prof. dr hab. Janusz Hochleitner (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku)

12.50 – 13.10 przerwa

 • 13.10 – 14.30 Dyskusja

15.00 – 16.00 obiad

Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych:

grupa pierwsza:

 • 17.00 – 17.30 Uroczysta odprawa warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich
  rekonstrukcja historyczna
  (Poznań, Stary Rynek 3, przed Odwachem)
 • 17.30 – 18.30 Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – oprowadzenie po ekspozycji stałej: Polskie państwo powstańcze 1918-1919 w byłym zaborze pruskim
  (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Stary Rynek 3, Odwach)
 • 19.00 – 20.00 Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 – oprowadzenie po ekspozycji stałej: Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć
  (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, Zamek Cesarski)

grupa druga:

 • 17.00 – 18.00 Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 – oprowadzenie po ekspozycji stałej: Powstanie Poznańskie 1956 – ocalona pamięć
  (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, Zamek Cesarski)
 • 18.30 – 19.00 Uroczysta odprawa warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich
  rekonstrukcja historyczna
  (Poznań, Stary Rynek 3, przed Odwachem)
 • 19.00 – 20.00 Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – oprowadzenie po ekspozycji stałej: Polskie państwo powstańcze 1918-1919 w byłym zaborze pruskim
  (oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Stary Rynek 3, Odwach)

22 czerwca 2011

Dzień zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu w 55. rocznicę Powstania
Poznańskiego – Czerwiec 1956

 • 9.30 W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 – otwarcie wystawy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu
  (Poznań, u zbiegu al. Niepodległości i ul. Fredry, Ogród Zamkowy)

Obrady konferencyjne
(Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1)

Moderator: dr Łukasz Kamiński (dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN, Warszawa)

Poznański Czerwiec 1956. Bunt i pamięć:

 • 10.00 – 10.20 Robotnicze bunty w bloku państw komunistycznych w Europie Środkowej w latach 50. XX w.
  prof. dr hab. Jerzy Eisler (dyrektor Oddziału IPN, Warszawa)
 • 10.20 – 10.40 Poznański Czerwiec 1956. Przyczyny – przebieg – skutki
  prof. dr hab. Janusz Karwat (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
 • 10.40 – 11.00 Polityka historyczna władz PRL wobec Poznańskiego Czerwca 1956
  dr Bartosz Korzeniewski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
 • 11.00 – 11.20 Walka o pamięć. Opozycja demokratyczna i NSZZ „Solidarność” a pamięć o Poznańskim Czerwcu 1956
  dr Agnieszka Łuczak (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN, Poznań)

11.20 – 11.40 przerwa

Upamiętnianie protestów społecznych w Europie Środkowej:

 • 11.40 – 12.00 Robotnicze protesty 1953 r. w NRD w niemieckiej pamięci i polityce historycznej
  dr hab. Małgorzata Świder (zastępca dyrektora Instytutu Historii, Uniwersytet Opolski)
 • 12.00 – 12.20 Upamiętnianie Rewolucji Węgierskiej 1956 r. na Węgrzech
  dr Janos Tischler (dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie)
 • 12.20 – 12.40 Walka o pamięć i upamiętnianie wystąpień robotniczych w Pilznie w 1953 r. (Plzeňské povstání)
  dr Petr Blažek (Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze)
 • 12.40 – 13.00 „Poznańskie Krzyże” i austriackie „Querfeld” jako przykład różnych kultur pamięci
  dr hab. Violetta Julkowska (Instytut Historii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • 13.00 – 13.40 Dyskusja
 • 13.40 – 13.55 Prezentacja portalu internetowego www.ipn.gov.czerwiec56.pl
 • 13.55 – 14.25 Podsumowanie konferencji

15.00 – 16.00 obiad

Organizatorzy:
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu

do góry