Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989” – Poznań, 5 października 2010

W dniu 5 października 2010 r. w sali im. Jana Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu odbyła się, organizowana przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej przy współpracy z Instytutem Historii UAM oraz Wydziałem Teologicznym UAM, konferencja naukowa „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989”. Było to już czwarte z kolei spotkanie historyków i świadków historii poświęcone tytułowemu zagadnieniu. Pokłosiem trzech poprzednich, koncentrujących się na podokresach 1945–1956, 1956–1970 oraz 1970–1980, są książki wydane przez poznański IPN. 

 
Program konferencji
 
 
9. 30  Powitanie uczestników i gości, otwarcie konferencji
 1. ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
  Relacje Państwo – Kościół w latach osiemdziesiątych
 2. dr Konrad Białecki
  Działalność Kościołów w Wielkopolsce w latach osiemdziesiątych w ocenie ówczesnych wojewódzkich władz partyjno-państwowych
 3. dr Elżbieta Wojcieszyk
  Władze – Kościół – Solidarność. Studium problemu
11.00–11.30 Dyskusja, przerwa na kawę
 1. ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr
  Władze wobec Towarzystwa Chrystusowego w latach osiemdziesiątych
 2. s. Małgorzata Krupecka USJK
  Aktywność urszulanek Serca Jezusa Konającego w Wielkopolsce w zmieniającej się sytuacji społeczno-prawnej lat osiemdziesiątych XX wieku
 3. Jarosław Burchardt
  SOR „Redaktor”. Ks. Florian Kniotek w dokumentach Wydziału IV KW MO w Poznaniu
 4. Zofia Fenrych
  Duszpasterstwo Akademickie oo. Dominikanów w Poznaniu jako obiekt zainteresowania władz
12. 50–14.10 Dyskusja, przerwa obiadowa
 1. dr Rafał Reczek
  Wizyta Jana Pawła II w Poznaniu w 1983 r.
 2. ks. Jarosław Wąsowicz SDB
  Konflikty Kościoła z władzami w Pile
 3. dr Tomasz Rochatka
  Władze a obchody Dni Świętego Wojciecha w Gnieźnie
 4. Mateusz Otta
  Władze partyjno-państwowe wobec problemu budownictwa sakralnego w Poznaniu w latach osiemdziesiątych
15. 30–16.00  Dyskusja, przerwa na kawę
 1.  dr Jan Miłosz
  Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz
 2.  dr Rafał Leśkiewicz
  Buddyjskie stowarzyszenia wyznaniowe w Poznaniu w latach osiemdziesiątych XX wieku
 3.  Wojciech Chałupka
  Stan spraw i agentury Wydziału IV KW MO w Poznaniu w latach osiemdziesiątych
 4.  Krzysztof Kaźmierczak
  Dominujące tematy doniesień osobowych źródeł informacji – przyczynek do analizy rozpracowania kurii poznańskiej
 5.  Sabina Haszyńska
  SB wobec wielkopolskiego ruchu pielgrzymkowego w II połowie lat osiemdziesiątych
17.40 – Dyskusja, zakończenie obrad
do góry