Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956” – Paradyż, 28 października 2010

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu zorganizowały konferencję naukową „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956”, która odbyła się 28 października 2010 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji w Gościkowie-Paradyżu.

Nasza konferencja jest pierwszą z całego, planowanego w latach następnych, cyklu konferencji poświęconych analizie stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1990. Kolejne konferencje będą poświęcone stosunkom wyznaniowym na Środkowym Nadodrzu w okresach 1956–1970, 1970–1980 i 1980–1990.
 
Inauguracyjna konferencja była podzielona na dwie części. W części pierwszej referenci przedstawili stan badań nad stosunkami wyznaniowymi na Środkowym Nadodrzu. W części drugiej natomiast wybrane aspekty polityki władz wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956.
  
 
Program konferencji:
 
 
Władze PRL wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956
 

9:00 – otwarcie obrad – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu, ks. dr Jarosław Stoś i Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, dr Rafał Reczek

 • 9:15 – bp. dr Paweł Socha, Ks. dr Edmund Nowicki jako twórca struktur organizacyjnych Kościoła gorzowskiego w latach 19451951
 • 9:40 – ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman, Kościół gorzowski za rządów wikariuszy generalnych ks. prał. Tadeusza Załuczkowskiego i ks. inf. Zygmunta Szelążka (19511956)
 • 10:05 – dr Tadeusz Dzwonkowski, Próby likwidacji Administracji apostolskiej i ordynariatu gorzowskiego w latach 19451956
 • 10:30 – Juliusz Sikorski, Kościół rzymskokatolicki na Ziemi Lubuskiej w obliczu dekretu z dnia 9 lutego 1953 roku o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych

10:55 – przerwa na kawę

 • 11:10 – dr hab. Stefan Dudra, Polityka władz wobec Kościoła Prawosławnego na ziemi Lubuskiej
 • 11:35 – Anna Chabasińska, Świadkowie Jehowy wobec represji komunistycznego państwa w latach 19451956
 • 12:00 – Artur Bądkowski, Wyznawcy judaizmu na terenie Środkowego Nadodrza w aktach aparatu bezpieczeństwa przechowywanych w Archiwum Oddziału IPN w Poznaniu
 • 12:25 – dyskusja

13:00 – obiad i zwiedzanie klasztoru w Paradyżu (tylko dla zaproszonych gości)

 • 15:00 – s. Małgorzata Krupecka, Żeńskie wspólnoty zakonne na Środkowym Nadodrzu w latach 19451956
 • 15:25 – ks. dr Rober Romuald Kufel, Powstanie i zamknięcie Niższego Seminarium duchownego we Wschowie
 • 15:50 – dr Rafał Reczek, Likwidacja „Caritasu” w Świebodzinie

16:05 – przerwa na kawę

 • 16:20 – Rafał Sierchuła, Kazimierz Łubieński (19141999) – ksiądz niezłomny
 • 16:45 – ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Duchowieństwo gorzowskie w oczach władzy ludowej 19451956. Zarys problematyki
 • 17:10 – dr Elżbieta Wojcieszyk, Stan badań nad kształtowaniem się stosunków między władzami PRL a kościołami i związkami wyznaniowymi na Środkowym Nadodrzu
 • 17: 35 – dyskusja

18:00 – zamknięcie obrad 

do góry