Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-niemiecka konferencja naukowa „Śladami zbrodni – drezdeński szafot” – Poznań, 21 maja 2010

W dniu 21 maja 2010 r. w sali im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się polsko-niemiecka konferencja naukowa „Śladami zbrodni. Drezdeński szafot”. W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, przedstawiciele Gedenkstätte Münchner Platz Dresden – dr Birgit Sack, dr Gerald Hacke, Gustav Bekker oraz regionalni badacze problematyki konspiracyjnej w Kraju Warty.

Konferencję otworzył dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr Rafał Reczek. Obrady rozpoczął Rafał Sierchuła, który przedstawił problematykę okupacji ziem „Kraju Warty” oraz historie grup konspiracyjnych, których członkowie zostali straceni w Dreźnie. Dr Birgit Sack przedstawiła funkcjonowanie Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu. Kolejny referent, dr Gerald Hacke, omówił rolę ośrodka karno-sądowego w Dreźnie jako miejsca straceń w systemie nazistowskim i komunistycznym, natomiast Jakub Staszak w swojej prelekcji przedstawił elementy eugeniczne w niemieckim spawie karnym.

W drugiej części konferencji Aleksandra Pietrowicz (OBEP Poznań) przedstawiła działalność konspiracyjną i represje wobec żołnierzy polskiego podziemia z miejscowości Kórnik. Wątek konspiracyjny dotyczący konspiracji na terenie powiatu jarocińskiego poruszyła w swoim referacie następna prelegentka – Kazimiera Pachciarz. W kolejnym referacie Jerzy Zielonka przedstawił powojenne próby zafałszowania rodowodu polityczno-ideowego organizacji konspiracyjnej „Czarny Legion”. Historię Henryki Wojdyłło, działaczki Kujawsko Związku Polityczno-Literackiego, przedstawił Gustav Bekker. Ostatni wykład – ks. Jaroslawa Wąsowicza – poświęcony został męczeństwu beatyfikowanych przez Jana Pawła II wychowanków poznańskiego oratorium salezjańskiego.

W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, m.in. kombatanci, rodziny zamordowanych konspiratorów, historycy i młodzież.

Program konferencji:

  • Rafał Sierchuła (IPN Poznań) – Lista drezdeńska
  • dr Brigit Sack (GMPD Drezno) – Procesy drezdeńskie Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu
  • dr Gerald Hacke (GMPD Drezno) – Miejsca straceń Polaków w Dreźnie
  • Jakub Staszak (Jarocin) – Niemieckie prawo karne jako element realizacji nazistowskiego programu eugenicznego
  • Aleksandra Pietrowicz (IPN Poznań) – Konspiracja kórnicka
  • Kazimiera Pachciarz (Jarocin) – Organizacja „Dla Ciebie Polsko”
  • Jerzy Zielonka (Kościan) – Zagadka Czarnego Legionu
  • Gustav Bekker (Elsterwerda) – Henryka Wojdyło – Kujawski Związek Polityczno-Literacki
  • ks. Jarosław Wąsowicz (Piła) – Historia Piątki Salezjańskiej

Patronat medialny:

                          

do góry