Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów 1939–1956” – Poznań, 10 grudnia 2007 r.

Konferencja naukowa „Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów 1939–1956” odbyła się 10 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej im. gen. Stefana Roweckiego w siedzibie poznańskiego oddziału IPN przy ul. Rolnej 45a w Poznaniu. Patronem honorowym imprezy był wicemarszałek Sejmu RP prof. Stefan Niesiołowski.

Sesję otworzył dyrektor poznańskiego oddziału IPN Ireneusz Adamski. Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Pierwszą część, poświęconą tematyce działalności członków Stronnictwa Narodowego wobec okupacji hitlerowskiej, rozpoczął organizator sesji Rafał Sierchuła (IPN, Poznań) wykładem dotyczącym działalności Narodowej Organizacji Wojskowej na terenie wcielonego do III Rzeszy tzw. Kraju Warty. O konspiracji Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie kraśnickim mówił z kolei Rafał Drabik (IPN, Lublin). Następnie sprawę udziału działaczy narodowych w strukturach Okręgowej Delegatury Rządu na Pomorzu poruszył w swoim wykładzie dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański).

Drugą cześć konferencji, poświęconą propagandzie i prasie Obozu Narodowego, rozpoczął dr Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów), przedstawiając emigracyjne losy założycieli i redaktorów pisma „Jestem Polakiem”. Postać wybitnego działacza Okręgu Stołecznego SN Tadeusza Macińskiego przedstawił w swoim referacie dr Mirosław Orłowski (Poznań). Stosunek Obozu Narodowego do Żydów, jeden z najmniej zbadanych problemów najnowszej historii Polski, na przykładzie prasy zaplecza politycznego NSZ przedstawił w ostatnim referacie drugiej części Wojciech Muszyński (IPN Warszawa).

Represjom komunistycznym wobec Ruchu Narodowego poświęcony został ostatni blok tematyczny konferencji. W tej części podjęto próbę przedstawienia metod i środków, wykorzystywanych przez komunistyczny aparat terroru do dezintegracji i rozbicia środowisk narodowych. Jednym z przykładów takiej działalności były przedstawione w referacie dr Dariusza Węgrzyna (IPN Katowice) Śląskie Siły Zbrojne. Na przykładzie historii Tadeusza Łabędzkiego Jolanta Mysiakowska (IPN Warszawa) przedstawiła eksterminację elit przywódczych działaczy narodowego podziemia zbrojnego. Uzupełnieniem wykładu była pełna dramatyzmu wypowiedź na jego temat prof. Stefana Niesołowskiego. W ostatnim wykładzie dr Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań) przedstawiła historię inwigilacji przez UB/SB środowiska działaczy Stronnictwa Narodowego z Wolsztynie.

Po zakończeniu wystąpień rozpoczęła się dyskusja, w której poruszono zagadnienia dotyczące działalności SN w Wolsztynie, stosunków polsko-żydowskich, oraz działalności politycznej i naukowej Karola Stojanowskiego. Konferencję podsumował prof. Stefan Niesiołowski, który powiedział m.in.: „jakkolwiek kwestia lustracji pozostaje zagadnieniem kontrowersyjnym, zasługi Biura Edukacji Publicznej IPN w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej są znaczące”.
Na zakończenie konferencji zaprezentowanoł film dokumentalny „Kadry” w reżyserii Jerzego Zalewskiego, poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym.

Rafał Sierchuła 

Pliki do pobrania

do góry