Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu latach”

W czasie konferencji, która odbyła się w Poznaniu 4 grudnia 2001 r., wygłoszone zostały referaty:
 • prof. dr hab. Jerzy Eisler (Oddział IPN w Warszawie) – Stan badań nad stanem wojennym w Polsce
 • dr Stanisław Jankowiak (OBEP IPN w Poznaniu) – Sytuacja w Polsce od powstania NSZZ „Solidarność” do wprowadzenia stanu wojennego
 • Aleksandra Pietrowicz (OBEP IPN w Poznaniu) – Powstanie Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i pierwszy okres jego działalności
 • Robert Spałek (OBEP IPN w Warszawie) – Obraz stanu wojennego na Pomorzu Zachodnim w dokumentach Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Stan wojenny w Szczecinie
 • Przemysław Zwiernik (OBEP IPN w Poznaniu) – Opór i działalność opozycyjna młodzieży poznańskich szkół średnich w czasie stanu wojennego
 • Tomasz Rochatka (OBEP IPN w Poznaniu) – Nastroje w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski – Poznań w okresie stanu wojennego
 • Agnieszka Łuczak (OBEP IPN w Poznaniu) – Ofiary śmiertelne stanu wojennego w Wielkopolsce 1981–1983. Osoby zamordowane i zmarłe w niewyjaśnionych okolicznościach
 • dr Krzysztof Podemski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – Stan wojenny – próba spojrzenia po dwudziestu latach
   
do góry