Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zielona Góra. 30 maja 1960”

W dniu 28 maja 2004 r. w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze odbyła się konferencja naukowa towarzysząca obchodom rocznicy obrony Domu Katolickiego w Zielonej Górze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. dr hab. Leon Kieres, Prezydent Miasta Zielonej Góry Bożena Ronowicz, bp Adam Dyczkowski ordynariusz diecezji gorzowskiej, a także Walerian Piotrowski, b. senator RP i Włodzimierz Bogucki, b. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Zielonej Górze.

Konferencję prowadzili: Ireneusz Adamski (Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu) i dr Stanisław Jankowiak (Naczelnik OBEP IPN w Poznaniu).

Wygłoszono następujące referaty:
  • prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski) – Stosunki państwo-Kościół 1945–1956
  • dr Jan Miłosz (OBEP IPN w Poznaniu) – Przełom październikowy i polityka religijna W. Gomułki po 1956 roku
  • dr Bogdan Biegalski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie) – Obrona Domu Katolickiego w Zielonej Górze. 30 maja 1960 – przebieg
  • ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) – Walka z przejawami religijności w szeregach PZPR w województwie zielonogórskim
  • dr Tadeusz Dzwonkowski (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) – Komunikat o materiałach archiwalnych na temat obrony Domu Katolickiego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
  • Filip Leśniak (OBEP IPN w Poznaniu) – Komunikat o materiałach archiwalnych na temat obrony Domu Katolickiego w Archiwum IPN
Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. Walerian Piotrowski, b. senator RP oraz Włodzimierz Bogucki, b. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Zielonej Górze.
do góry