Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa

Dnia 28 listopada 2002 r. w Krośnie odbyła się konferencja naukowa "Areszt Śledczy w Krośnie i jego więźniowie na tle działań antykomunistycznego podziemia w powiecie krośnieńskim w latach 1944-1956" zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Podkarpackie Towarzystwo Historyczne oraz Muzeum Podkarpackie w Krośnie.

W czasie konferencji wygłoszone zostały referaty:

 • PPR i PZPR w krośnieńskiem 1942-1948/1956 
  (Mariusz Krzysztofiński, OBEP IPN Rzeszów)
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie
  (dr Zbigniew Nawrocki, dyrektor IPN Rzeszów)
 • Areszt PUBP w Krośnie
  (Janusz Borowiec, naczelnik OBUiAD IPN Rzeszów)
 • Próba wysadzenia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Krośnie w 1945 roku (komunikat)
  (Piotr Babinetz, PTH)
 • Podziemie narodowe na Podkarpaciu w latach 1944-1946
  (dr Krzysztof Karczmarski, naczelnik OBEP IPN Rzeszów)
 • Działania PUBP w Krośnie przeciw grupie konspiracyjnej Józefa Cieśli
  (Wiesław Syrek, Muzeum Podkarpackie)
 • Represje wobec Stronnictwa Pracy na Podkarpaciu
  (prof. dr hab. Jan Draus, Kolegium IPN)
 • Kapitan Eugeniusz Werens (1917-1947). Szkic biograficzny
  (dr Krzysztof Szwagrzyk, naczelnik OBEP IPN Wrocław)
 • Krośnieńskie Struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
  (dr Grzegorz Ostasz, Politechnika Rzeszowska)
 • WiN-owcy krośnieńscy
  (dr Zbigniew Wójcik)
 • Józef Modrzejewski, Stefan Wincenty Rutkowski, ks. Jan Zawrzycki - biografie działaczy WiN-u
  (Czesław Nowak, PTH)
 • Działalność likwidacja podziemnej drukarni WiN w Wiśniowej (1946 rok)
  (dr Tomasz Balbus, OBEP IPN Wrocław)
 • Ksiądz Władysław Gurgacz (1914-1949)
  (Jarosław Szarek, OBEP IPN Kraków)

Materiały z konferencji zostały zamieszczone w tomie VII „Dziejów Podkarpacia” (Krosno 2003), wydawanym przez Podkarpackie Towarzystwo Historyczne.

do góry