Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956” – Tarnobrzeg, 15 października 2003 r.

Dnia 15 października 2003 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyła się konferencja naukowa „Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956”.

Konferencja przygotowana została przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Konferencja zorganizowana została pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Tarnobrzeskiego i Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

W czasie sesji wygłoszono referaty:

 • dr Tadeusz Zych (PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu) – Życie społeczne i gospodarcze powiatu tarnobrzeskiego w latach 1944–1956

 • dr Zbigniew Nawrocki (IPN O/Rzeszów) - PUBP w Tarnobrzegu 1944–1956

 • dr Janusz Borowiec (IPN O/Rzeszów) - Areszt PUBP w Tarnobrzegu i jego więźniowie

 • mgr Dariusz Byszuk (IPN O/Rzeszów) - Komenda Powiatowa MO w Tarnobrzegu w latach 1944–1954

 • dr Krzysztof Kaczmarski (IPN O/Rzeszów) - Podziemie narodowe w powiecie tarnobrzeskim 1944–1946

 • mgr Mariusz Krzysztofiński (IPN O/Rzeszów) - PPR w powiecie tarnobrzeskim 1944–1948

 • dr hab. Jan Konefał (KUL) - Duchowieństwo powiatu tarnobrzeskiego w latach 1944-1956

 • dr Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska) - Rada WiN Tarnobrzeg 1945-1947

 • mgr Grzegorz Kołwa (IPN O/Rzeszów) – Niżański Oddział Orląt kryptonim „Reduta" w latach 1947-1949

 • mgr Dariusz Bożek (LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu) - Młodzieżowy Ruch Oporu (1947-1949)

 • mgr Tomasz Bereza (IPN O/Rzeszów) - Kolektywizacja wsi w powiecie tarnobrzeskim w latach 1948-1956

Materiały z konferencji zostały wydane w 2005 r. w formie publikacji zatytułowanej „Powiat tarnobrzeski w latach 1944-1956” przez Tarnobrzeskie Wydawnictwo Historyczne, pod redakcją dr. Zbigniewa Nawrockiego i dr. Tadeusza Zycha.

do góry