Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1939–1989” – Rzeszów, 11–12 marca 2008 r.

W dniach 11–12 marca 2008 r.  w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ul. Cegielnianej 12 odbyła się konferencja naukowa „Z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1939–1989”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Program konferencji

Dzień pierwszy –11 marca 2008 r. (wtorek)

 • 10.00  otwarcie konferencji
 • 10.20  dr Kinga Frojimovics (Yad Vashem) – Brothers in Arms ? The attitude of Poles and Polish Jews towards each other in the refugee camps in Hungary, 1939–1945
 • 10.40  dr Rita Horvath (Bar-Ilan University, Izrael) – The Complex Portrayal of Relations between Poles and Polish Jews on the Eve of the Holocaust in Yiddish Literature
 • 11.00  dr Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – Pomoc Żydom w czasie II wojny w świetle polskich i niemieckich źródeł archiwalnych
 • 11.20  Witold Medykowski (Yad Vashem) – Sprawiedliwi niesprawiedliwi? O złożoności stosunków pomiędzy ratującymi a ocalonymi w okresie Zagłady
 • 11.40  Marcin Urynowicz (IPN Warszawa) – Prezesa getta warszawskiego stosunek do Polski i Polaków
 • 12.00  Zuzanna Schnepf-Kołacz (Muzeum Historii Żydów Polskich) – Galeria Holocaustu w przyszłym Muzeum Historii Żydów Polskich
 • 12.20  dyskusja
 • 13.00  przerwa
 • 13.30  dr Ewa Kurek (WSU Kielce) – Stosunek ludności żydowskiej do okupacji Polski, 1939-1947
 • 13.50  dr hab. Jan Żaryn (IPN Warszawa) – Trudne relacje polsko-żydowskie po 1945 r.
 • 14.10  dr Edyta Czop (URz) – Izrael, Żydzi, Syjoniści i Syjonizm w odbiorze społecznym według informacji organów bezpieczeństwa województwa rzeszowskiego
 • 14.30  dr hab. Andrzej Bonusiak (URz) –Z ziem polskich do Palestyny i Izraela. Studium z dziejów polityczno-społecznych XX wieku
 • 14.50  dyskusja

Dzień drugi –12 marca 2008 r. (środa)

 • 10.00  dr Andrzej Żbikowski (ŻIH, IPN Warszawa) – Uciekinierzy z gett na polskiej prowincji
 • 10.20  Piotr Szopa (IPN Rzeszów) – Stosunek żołnierzy konspiracji niepodległościowej do Żydów we wschodniej części dystryktu krakowskiego w świetle wybranych wspomnień i dokumentów
 • 10.40  dr Janusz Borowiec (IPN Rzeszów) – Zbrodnia oddziału GL „Iskra” popełniona na Żydach w świetle dokumentów sądowych
 • 11.00  przerwa
 • 11.20  dr Elżbieta Rączy (URz, IPN Rzeszów) – Zbrodnie na ludności żydowskiej w województwie rzeszowskim w latach 1944–1947 w świetle dokumentów UB i MO
 • 11.40  dr Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) – Pogrom, którego nie było – wydarzenia w Rzeszowie w czerwcu 1945 r.
 • 12.00  Paweł Fornal (IPN Rzeszów) – Żydzi w strukturach aparatu bezpieczeństwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956
 • 12.20 dyskusja, zakończenie konferencji

Konferencji towarzyszyła wystawa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939–1945”. Wystawa eksponowana jest w holu Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 11–15 marca 2008 r. Natomiast w dniach 8–9 marca 2008 r. panele poświęcone rodzinie Ulmów były prezentowane w Markowej – podczas uroczystości obchodów 64 rocznicy zamordowania tej rodziny za pomoc Żydom.

Wystawa przygotowana została przez pracowników rzeszowskiego oddziału IPN-u. Jest to już druga wystawa o tej tematyce, stworzona w oddziale w Rzeszowie. Rozszerza ona o teren całej Małopolski wystawę sprzed kilku lat, poświęconą pomocy udzielanej Żydom przez Polaków na terenie Rzeszowszczyzny. Obecna wystawa miała swą premierę na Rynku Głównym w Krakowie 27 stycznia 2008 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Wystawa jest dowodem na to, iż „Mimo panującego powszechnie terroru, licznych represji i wzajemnych antagonizmów dzielących ludność polską i żydowską, znaleźli się Polacy, którzy zdecydowali się pomóc Żydom w przetrwaniu okupacji niemieckiej. Pomagali Żydom z narażeniem życia swojego i najbliższej rodziny…”.

 

do góry