Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941” i wystawa „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu 1939–1941” – 18–19 września 2003 r., Przemyśl

W dniach 18–19 września 2003 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się konferencja naukowa „Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941”, konferencji towarzyszył wystawa „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941”. Konferencja i wystawa przygotowane zostały przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.

Podczas konferencji wygłoszone zostały referaty:

 • prof. dr hab. Witold Kulesza – „Zbrodnia katyńska w świetle prawa polskiego”

 • dr Jędrzej Tucholski – „Zbrodnia katyńska po 60 latach”

 • Tomasz Bereza – „Obraz Armii Czerwonej na okupowanych ziemiach polskich (1939-1941) w dokumentach, wspomnieniach i relacjach”

 • prof. dr hab. Jerzy Węgierski – „Zdrajcy, złamani, zagadkowi”. Próba oceny zachowań wybranych oficerów konspiracji polskiej w Małopolsce Wschodniej aresztowanych w latach 1939-1941”

 • dr Rafał Wnuk – „Konspiracja polska na Wołyniu (1939-1941)”

 • dr Zbigniew K. Wójcik – „Początki konspiracji antysowieckiej i antyniemieckiej na terenie Ziemi Przemyskiej – studium porównawcze”

 • dr hab. Elżbieta Trela-Mazur – „Sowietyzacja szkolnictwa w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1941”

 • prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak – „Przemiany ekonomiczne w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1941”

 • dr hab. Grzegorz Hryciuk – „Przemiany demograficzne w Galicji Wschodniej w latach 1939-1941”

 • prof. dr hab. Albin Głowacki – „Formy, skala i konsekwencje sowieckich represji wobec Polaków w latach 1939-1941”

 • prok. Marek Sowa – „Przebieg, dotychczasowe ustalenia oraz uwarunkowania śledztw w sprawie zbrodni sowieckich na terenie b. województwa lwowskiego w l. 1939-1941

 • prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC – Represje wobec polskiego duchowieństwa katolickiego pod okupacją sowiecką 1939-1941”

 • dr Krzysztof Kaczmarski – „Przykłady represji sowieckich wobec działaczy Stronnictwa Narodowego w latach 1939-1941”

 • dr hab. Sławomir Kalbarczyk – „Represje sowieckie wobec polskich parlamentarzystów w latach 1939-1941”

 • dr Jan J. Milewski – „Województwo białostockie pod okupacją sowiecką (1939-1941). Próba charakterystyki”

 • dr Piotr Niwiński – „Okupacja sowiecka na Wileńszczyźnie”

 • Piotr Chmielowiec – „Ostatnie tygodnie sowieckiej okupacji Przemyśla (maj-czerwiec 1941)”

do góry