Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „PPR, GL, AL na ziemiach polskich” – Rzeszów, 11–12 grudnia 2006 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zorganizował w dniach 11–12 grudnia 2006 r. konferencję naukową pt. „PPR, GL, AL na ziemiach polskich”. To pierwsza po 1989 roku taka inicjatywa, w całości poświęcona PPR, GL i AL na ziemiach polskich. Jej celem było zweryfikowanie i uporządkowanie dokonań historiografii okresu PRL, w których gloryfikowano osiągnięcia ruchu komunistycznego.
W trakcie konferencji referaty wygłosili:
• dr Daniel Boćkowski (PAN/Uniwersytet w Białymstoku) „Komuniści polscy w obliczu przymierza niemiecko-sowieckiego 1939–1941”
• dr Piotr Gontarczyk (BUiAD IPN Warszawa) „Geneza, powstanie i funkcjonowanie struktur centralnych PPR i GL-AL”
• Artur Ossowski (OBEP IPN Łódź) „Ludzie, struktury, władza. Komunistyczna partyzantka w Łódzkiem (1942–1945)”
• Rafał Drabik (KUL) „PPR, GL-AL na Lubelszczyźnie (1942–1944)”
• Mariusz Krzysztofiński (OBEP IPN Rzeszów) „PPR, GL-AL na Rzeszowszczyźnie (1942–1944)”
• Andrzej Kozłowski (OBUiAD IPN Kraków Delegatura Kielce) „PPR, GL-AL na Kielecczyźnie (1942–1944)”
• dr Maciej Korkuć (OBEP IPN Kraków) „PPR, GL-AL w Krakowskiem”
• dr Janusz Marszalec (OBEP IPN Gdańsk) „AL w okresie powstania warszawskiego”
• dr Janusz Marszalec (OBEP IPN Gdańsk) „Kontrwywiad i wywiad AK wobec komunistów”
• dr Waldemar Grabowski (BEP IPN Warszawa) „Delegatura Rządu RP na Kraj wobec komunistów”
• Karol Sacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) „Prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec komunistów”
• dr Krzysztof Kaczmarski (OBEP IPN Rzeszów) „Narodowe siły Zbrojne wobec konspiracji komunistycznej”
• dr Błażej Pobożny (Uniwersytet Warszawski) „Ruch ludowy wobec komunistów w okresie II wojny światowej”
• dr hab. Janusz Wrona (UMCS Lublin) „Socjaliści wobec komunistów w okresie II wojny światowej”
• prof. dr hab. Paweł Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski) „Komuniści „polscy” w ZSRS (1939–1945)”.

Każdy dzień konferencji kończyła interesująca dyskusja.

do góry