Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa oraz wystawa „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)” – Rzeszów, 22–23 listopada 2007 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zorganizowały konferencję naukową „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)”, która odbyła się w dniach 22–23 listopada 2007 r. w Rzeszowie (Sala Kameralna Filharmonii Rzeszowskiej). Konferencji towarzyszyła wystawa o tym samym tytule, eksponowana  w Filharmonii Rzeszowskiej przez czas trwania konferencji, a następnie przeniesiona do siedziby rzeszowskiego oddziału IPN, przy ulicy Słowackiego 18, gdzie będzie można ją oglądać do połowy grudnia br.

PROGRAM  KONFERENCJI

Dzień I (22 listopada 2007 r.)

11.00  Otwarcie wystawy „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)”

11.40  Totalitaryzm nazistowski i sowiecki – zagrożeniem dla egzystencji Narodu Polskiego (dr hab. Janusz Kurtyka – Prezes IPN)

Represje okupantów wobec polskiej wsi

12.00  Polska bez Polaków – w kręgu Generalnego Planu Wschodniego
(Andrzej Jankowski – IPN O/Kraków, Delegatura w Kielcach)

12.20  Ludność wiejska w kręgu oddziaływania sowieckiego aparaturepresji na Kresach Wschodnich w latach 1939–1941
(dr Sławomir Kalbarczyk – IPN Warszawa)

12.40  Przerwa

13.00  Zbrodnia zapomniana. „Musteraktion”. Przesiedlenia ludności wiejskiej przez okupanta niemieckiego (na przykładzie Żywiecczyzny)
(Mirosław Sikora – IPN O/Katowice)

13.20  Nowożytne niewolnictwo – prace przymusowe w III Rzeszy
(Zenon Kaczyński – Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie)

13.40  Przerwa

15.00  Dzień powszedni na wsi polskiej pod okupacją sowiecką
(dr Włodzimierz Ważniewski – Akademia Podlaska)

15.20  Dzień powszedni na wsi polskiej pod okupacją niemiecką
(prof. Włodzimierz Jastrzębski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

15.40  Martyrologia wsi polskiej w okresie drugiej wojny światowej w świetle śledztw Instytutu Pamięci Narodowej
(dr Antoni Kura – IPN Warszawa)

16.00  Dyskusja

Dzień II (23 listopada 2007 r.)

Polska wieś wobec okupantów

10.00  Polskie Państwo Podziemne wobec dwóch totalitaryzmów – organizacja i walka
(prof. Piotr Matusak – Akademia Podlaska)

10.20  Wieś i chłopi a Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne i Bataliony Chłopskie
(dr Błażej Poboży – Uniwersytet Warszawski)

10.40  Wieś i chłopi a Armia Ludowa
(dr Piotr Gontarczyk – IPN Warszawa)

11.00  Przerwa

11.30  Totalitaryzm komunistyczny w świetle prasy SL „Roch”
(Piotr Swacha – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

11.50  Stanisław Mikołajczyk wobec III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR
(prof. Stanisław Stępka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

12.10  Dyskusja

12.40  Przerwa

Wieś i jej przywódcy po „wyzwoleniu”

14.00  Ludowcy wobec PKWN
(dr Franciszek Gryciuk – Akademia Podlaska)

14.20  Budować Polskę „ludową” czy „niezawisłą”? Ruch ludowy w Małopolsce – rok pierwszy 1945
(Mateusz Szpytma – IPN Warszawa)

14.30  Casus Stanisława Bańczyka (dr Janusz Wróbel – IPN O/Łódź)

15.00  Przerwa

15.20  Casus Piotra Świetlika (Piotr Chmielowiec – IPN O/Rzeszów)

Zakończenie

15.40  Stan badań i potrzeby badawcze nad losami mieszkańców wsi w latach 1939–1945
(dr Janusz Gmitruk – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego/Akademia Podlaska)

16.00  Dyskusja

Serdecznie zapraszamy.
 

do góry