Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Polska Partia Robotnicza 1944–1948” – Rzeszów, 3–4 grudnia 2008 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przygotował konferencję naukową „Polska Partia Robotnicza 1944–1948”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie – Klub „Turkus” przy ul. Okrzei 7, w dniach 3–4 grudnia 2008 r.
 

PROGRAM KONFERENCJI


Dzień pierwszy – 3 grudnia 2008 r. (środa)

 • Otwarcie wystawy „Pod znakiem sierpa i młota. PPR na Rzeszowszczyźnie 1942–1948”i
 • Prof. dr hab. Paweł Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
  „PPR i ZSRS. Studium zależności”
 • Katarzyna Zawadka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  „Państwo i Partia – tworzenie fundamentów władzy przez PPR w latach 1944–1945”
 • Rafał Drabik (IPN Lublin)
  „PPR na Lubelszczyźnie (1944–1948)”
 • Dr Maciej Korkuć (IPN Kraków)
  „PPR w Krakowskiem (1945–1948)”
 • Dr Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku)
  „PPR w województwie białostockim w latach 1944–1948. Problemy organizacyjne”
 • Olga Nowicka (IPN Poznań)
  „Działalność ideologiczno-propagandowa PPR na przykładzie województwa poznańskiego”
 • Artur Bądkowski (IPN Poznań)
  „Kształtowanie się struktur wojewódzkich PPR w Poznaniu 1945–1948”
 • Dr Adam Dziuba (IPN Katowice)
  „PPR na szczeblu lokalnym. System polityczny w wybranych powiatach województwa śląskiego”
 • Dr Karol Sacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  „Organizacja i funkcjonowanie struktur PPR na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948”
 • Dr Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok)
  „PPR wobec Ukraińców i Białorusinów”
 • Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów)
  „KW PPR w Rzeszowie (1944–1948)”
 • Dyskusja

Dzień drugi – 4 grudnia 2008 r. (czwartek)

 • Krzysztof Tochman (IPN Rzeszów)
  „PPR wobec podziemia niepodległościowego”
 • Dr hab. Janusz Wrona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  „PPR wobec partii i ugrupowań satelickich”
 • Dr Mirosław Szumidło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  „Elita PPR – portret socjologiczno-historyczny”
 • Dr August Grabski ( Żydowski Instytut Historyczny)
  „Żydzi w PPR”
 • Paweł Róg (IPN Rzeszów)
  „Stosunek PPR do inteligencji (komunikat)”
 • Dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)
  „PPR wobec PSL”
 • Katarzyna Rembacka (IPN Szczecin)
  „Weryfikacja członków PPR województwa szczecińskiego w 1948 r.”
 • Włodzimierz Ważniewski (Akademia Podlaska w Siedlcach)
  „Konflikt w kierownictwie PPR w 1948 r.”
 • Dr Tadeusz P. Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
  „Tworzenie zrębów mitu. Działalność Wydziału Historii partii KC PPR na polu propagandy dziejów ruchu komunistycznego”
 • Dyskusja
do góry