Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa „O Polskę wolną i niezawisłą – 58 rocznica śmierci działaczy IV Zarządu Głównego WiN”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zorganizował sesję popularnonaukową „O Polskę wolną i niezawisłą – 58 rocznica śmierci działaczy IV Zarządu Głównego WiN”, która odbyła się 4 marca 2009 r. w dużej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Rejtana 16 c w Rzeszowie.

Współorganizatorzy sesji:
Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska – Wydział Marketingu i Zarządzania
Społeczny Komitet Budowy Pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego

Program sesji:

  • Otwarcie – JM Prorektor UR dr hab. Aleksander Bobko
  • Dr Wojciech Kwieciński (UR) „Mechanizm przejmowania władzy przez komunistów na gruncie państw Europy Środkowo-Wschodniej 1944–1948. Próba analizy porównawczej”
  • Dr hab. Grzegorz Ostasz (PRz) – „Zrzeszenie WiN – nowa strategia pracy niepodległościowej”
  • Mirosław Surdej (IPN O/Rzeszów) – „Działacze IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN”
  • Marcin Krzanicki (IPN O/Rzeszów) – Prezentacja multimedialna dotycząca form upamiętnienia działaczy IV Zarządu Głównego WiN
  • Dyskusja
     
do góry