Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich, działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch”, członkiń Ludowego Związku Kobiet po II wojnie światowej” – Rzeszów, 1–3 grudnia 2010

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza zorganizowały konferencję naukową „Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich, działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch”, członkiń Ludowego Związku Kobiet po II wojnie światowej”, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 1–3 grudnia 2010 r. na Politechnice Rzeszowskiej.

Program konferencji

1 grudnia 2010 r.

Stan badań i upamiętnianie powojennych dziejów ruchu ludowego
(prowadzący: dr Franciszek Gryciuk)

 • 10.30–10.50 dr Janusz Gmitruk (MHPRL) – Stan badań i potrzeby badawcze – nad losami żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego po II wojnie światowej
 • 10.50–11.10 Mateusz Szpytma (IPN Kraków) – Dorobek IPN w zakresie badania historii wsi i ruchu ludowego
 • 11.10–11.30 Stanisław Durlej (LTNK Kielce) – Upamiętnianie losów żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego
 • 11.30–12.10 Prezentacja publikacji:

  „Miedzy apologią i negacją. Wieś i Ruch Ludowy 1944–1989”, Warszawa 2010,
  „Wincenty Witos 1874–1945”, tekst i dobór ilustracji Tomasz Bereza, Marcin Bukała, Michał Kalisz, Rzeszów 2010,
  „Represje aparatu komunistycznego wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego na Rzeszowszczyźnie w latach 1945 – 1949”, wybór, wstęp i opracowanie Bogusław Wójcik, Rzeszów 2010

12.10-12.40 Przerwa
 

Ruch ludowy wobec akcji „Burza” (prowadzący: dr Janusz Gmitruk)

 • 12.40–13.00 prof. dr hab. Piotr Matusak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Udział żołnierzy Batalionów Chłopskich w akcji „Burza”
 • 13.00–13.20 dr Waldemar Grabowski (IPN Warszawa) – Ludowcy w przejmowaniu władzy przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944–1945
 • 13.20–13.40 dr hab. Grzegorz Ostasz (Politechnika Rzeszowska) – Ludowcy po akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie

13.40-15.10 Przerwa

Ujawnianie się struktur konspiracyjnego ruchu ludowego w Polsce oraz stosunek komunistów do ludowców (prowadzący: dr hab. Grzegorz Ostasz)

 • 15.10–15.20 prof. dr hab. Antoni Mieczkowski (UMCS) – Etapy ujawniania się struktur zbrojnych i politycznych konspiracyjnego ruchu ludowego na Lubelszczyźnie – przyczynek do powstania Stronnictwa Ludowego- lubelskiego
 • 15.20–15.40 prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski) – Ujawnienie się struktur politycznych Stronnictwa Ludowego „Roch” – powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • 15.40–16.00 prof. dr hab. Stefan Pastuszka (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Rola Stanisława Mikołajczyka i Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej a losy żołnierzy Batalionów Chłopskich po 1945 r.
 • 16.00–16.20 dr Piotr Gontarczyk (IPN Warszawa) – Zwalczanie PSL przez lokalne struktury PPR w latach 1945–1946
 • 16.20–16.40 dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów) – PPR wobec ludowców na Rzeszowszczyźnie 1944–1945

2 grudnia 2010 r.

Represje wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego (prowadzący: prof.dr hab. Romuald Turkowski)

 • 10.00–10.20 Michał Pawiński (IPN Warszawa) – Proces Franciszka Kamińskiego – komendanta głównego Batalionów Chłopskich
 • 10.20–10.40 dr Tadeusz Doroszuk (TV Historia) – Represje wobec działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Podlasiu
 • 10.40–11.00 dr Paweł Popiel (ZHRL) – Żołnierze BCh na Mazowszu w konfrontacji z PPR, MO i UB

11.00-11.30 Przerwa

 • 11.30–.50 dr Jacek Romanek (IPN Lublin) – Dramatyczne losy żołnierzy Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie
 • 11.50–12.10 dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów) – Prześladowania żołnierzy Batalionów Chłopskich na Rzeszowszczyźnie

12.10-12.30 Przerwa

Losy działaczy ludowych po drugiej wojnie światowej (prowadzący: dr Krzysztof Kaczmarski)

 • 12.30–12.50 Barbara Sobkowiak (Politechnika Rzeszowska) – Polskie Stronnictwo Ludowe a partie chłopskie w powojennej Europie
 • 12.50–13.10 Marzena Grosicka (IPN Kielce) – Powojenne losy działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Kielecczyźnie
 • 13.10–13.30 dr Jan Hebda (PWSZ Tarnów) – Losy żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego po 1944 r. na ziemi tarnowskiej
 • 13.30–13.50 dr Jerzy Mazurek (MHPRL) – Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich z powiatu opatowskiego po drugiej wojnie światowej

13.50-15.20 Przerwa

 • 15.20–15.40 dr Jan Andrykiewicz (UZ) – Walczyć i pracować dla Polski. Ludowcy w zagospodarowywaniu ziem północnych i zachodnich Polski
 • 15.40–16.00 dr Grażyna Korneć (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Próby odtworzenia działalności Ludowego Związku Kobiet i jego delegalizacja
 • 16.00–16.20 dr Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; MHPRL) – Losy ludowców-emigrantów politycznych po II wojnie światowej

3 grudnia 2010 r.

Biografie żołnierzy Batalionów Chłopskich i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego (prowadzący: dr Janusz Gmitruk)

 • 10.00–10.20 dr Franciszek Gryciuk (IPN Warszawa) – Powojenne losy Lucjana Kocia „Jarząbka”, komendanta powiatowego BCh w powiecie siedleckim
 • 10.20–10.40 dr Janusz Gmitruk (MHPRL) – Tworzenie chłopskiego ruchu oporu na przykładzie losów Oddziału Specjalnego Tadeusza Szeląga „Łady”

10.40-11.10 Przerwa

 • 11.10–11.30 Paweł Perzyna (IPN Łódź) – Błażej Stolarski. Fenomen niespełnionej kariery politycznej
 • 11.30–11.50 Rafał Sierchuła (IPN Poznań) – Tadeusz Nowak (1913–1994), działacz wielkopolskiego ruchu ludowego, członek SL, PSL, komendant X Okręgu BCh
 • 11.50–12.10 dr Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) – Wiktor Jedliński (1897–1975). Szkic biograficzny

12.10-12.40 Przerwa

 • 12.40–13.00 Mirosław Surdej (IPN Rzeszów) – O wolną i demokratyczną Polskę – biografie niepokornych dowódców BCh (Józef Cieśla, Roman Kisiel, Józef Kuraś, Jan Sońta)
 • 13.00–13.20 dr Jerzy Bednarek (IPN Łodź) – Kazimierz Nadobnik. Dramatyczna biografia ludowca po drugiej wojnie światowej
 • 13.20–13.40 Zenon Kaczyński (ZHRL) – Losy kobiet niezłomnych – członkiń LZK – Barbary Matusowej, Genowefy Osiejowej i Marii Hulewiczowej
   
do góry