Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP. Ludzie, struktury, działalność” – 30 listopada – 2 grudnia 2011

„Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP.
Ludzie, struktury, działalność”

Konferencja miała miejsce w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (Klub „Turkus”, ul. Okrzei 7).

Patronat medialny nad konferencją: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, portal nowiny24.

PROGRAM

30 XI 2011 r.

9.45 – rozpoczęcie konferencji

Część I 10.00–12.40
Prowadzenie: dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski)

 • 10.00 – prof. dr hab. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Skład społeczny, zawodowy i narodowościowy Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (1918–1925)
 • 10.20 – dr Maciej Korkuć (OBEPIPN Kraków)
  Komunistyczna Partia Polski. Struktury organizacyjne i kadry członkowskie
 • 10.40 – Sebastian Szczepański (OBL IPN Gdańsk)
  KPRP/KPP w województwie pomorskim (1920–1938). Struktury – działalność – ludzie
 • 11.00 – Radosław Miłoch, Tomasz Szafron (OBL IPN Katowice)
  Powstanie i działalność Komunistycznej Partii Górnego Śląska
 • 11.20 – dr Krzysztof Sychowicz (OBEP IPN Białystok)
  Komunizm i jego zwolennicy w regionie łomżyńskim
 • 11.40 – Michał Kalisz (OBEP IPN Rzeszów)
  Komunistyczna Partia Polski w Gorlickiem
 • 12.00 – dr Maciej Zakrzewski (OBEP IPN Kraków)
  Przezwyciężenie „dziecięcej choroby lewicowości” na łonie KPRP. Wokół II Zjazdu KPRP w 1923 r.
 • 12.20 – dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski)
  Polska Komunistyczna na „dalszych” Kresach. Idea budowy polskiego komunizmu w oparciu o polską ludność kresową

12.40–13.00 – przerwa

Część II 13.00–14.00
Prowadzenie: dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski)

 • 13.00 – dr hab. Grzegorz Berendt (OBEP IPN Gdańsk, Uniwersytet Gdański)
  Życiorys polityczny Hersza (Grzegorza) Smolara jego ręką kreślony. Lata 1920–1939
 • 13.20 – dr Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Roman Zambrowski – sekretarz KC KZMP w latach 1931–1936
 • 13.40 – Rafał Drabik (OBL IPN Lublin)
  Władysław Zdunek. Od „zawodowego rewolucjonisty” do „elementu reakcyjnego”. Biografia działacza
 • 14.00 – 15.00 – przerwa

Część III 15.00–16.30
Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Berendt (OBEP IPN Gdańsk, Uniwersytet Gdański)

 • 15.00 – Artur Bądkowski (OBL IPN Poznań)
  Działalność Feliksa Widy-Wirskiego w okresie międzywojennym w materiałach zgromadzonych przez komunistyczne organy represji
 • 15.20 – Sebastian Drabik (OBEP IPN Kraków)
  Działacze KPP w krakowskiej PZPR
 • 15.40 – Katarzyna Zawadka (OBEP IPN Lublin)
  Przedwojenna aktywność polityczna działaczy KW PZPR w Lublinie

16.00–16.30 – dyskusja


1 XII 2011 r.

Część I 15.00–16.30
Prowadzenie: dr hab. Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 • 9.00 – Rafał Sierchuła (OBEP IPN Poznań)
  Zabójstwo ks. Stanisława Streicha w Luboniu
 • 9.20 – dr Karol Sacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  „Powstrzymać zapędy rewolucyjne”. Antykomunistyczne inicjatywy parlamentarne Związku Ludowo-Narodowego (1918–1928)
 • 9.40 – Maciej Wójcicki (Uniwersytet Warszawski)
  Komuniści polscy wobec Żydów w latach 1918–1925
 • 10.00 – dr Grzegorz Zackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  Komunistyczna infiltracja Związku Związków Zawodowych (1931–1939)
 • 10.20 – dr Paweł Borek (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej)
  Działalność KPP w 9. Dywizji Piechoty w latach 1927–1938
 • 10.40 – dr Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Mechanizm funkcjonowania i techniki propagandy komunistycznej w rejonie białopodlaskim (1918–1939)

11.00–11.40 – przerwa

Część II 11.40–14.00
Prowadzenie: dr Mariusz Krzysztofiński (OBEP IPN Rzeszów)

 • 11.40 – dr hab. Robert Litwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  W imię polskiej racji stanu. Aparat policyjny IIRP wobec działalności komunistycznej
 • 12.00 – dr Ołeh Razyhrayev (Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku)
  Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego na Wołyniu w latach 1926–1939
 • 12.20 – dr Michał Wenklar (OBEP IPN Kraków)
  Udział Policji Państwowej w zwalczaniu struktur komunistycznych na przykładzie przedwojennego Tarnowa
 • 12.40 – Marcin Kania, Marta Paszek (OBL IPN Katowice)
  Działalności Policji Państwowej i organów wymiaru sprawiedliwości wobec komunistów w powiecie zawierciańskim wiatach 1927–1939
 • 13.00 – dr Paweł Skorut i Wojciech Kura (OBU¡AD IPN Kraków)
  Procesy sądowe w sprawie o działalność komunistyczną na terenie Krakowa i Tarnowa w latach 1918–1939. Próba przedstawienia zjawiska na wybranych dokumentach Archiwum Państwowego w ujęciu socjologiczno-statystyczno-historycznym
 • 13.20 – dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski)
  „Przeszkody w sprzyjających warunkach”. Realia funkcjonowania KPZB na terenie województwa poleskiego (w świetle dokumentacji partyjnej)
 • 13.40 – dr Mariusz Krzysztofiński (OBEP IPN Rzeszów)
  „Czerwona Pomoc” w Polsce jako „organ walki z białym terrorem”

14.00–15.00 – przerwa

Część III 15.00–17.00
Prowadzenie: dr hab. Jarosław Moklak (Uniwersytet Jagielloński/Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)

 • 15.00 – dr Jurij Hymen (Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego)
  Działalność organizacji komunistycznych województwa tarnopolskiego w latach 1922–1939 na podstawie dokumentów Państwowego Archiwum Obwodu Tarnopolskiego
 • 15.20 – doc. Oleksandr Zaytsev (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie)
  KPZU wobec państwa polskiego i nacjonalizmu ukraińskiego
 • 15.40 – Paweł Siergiejczyk (Uniwersytet Warszawski)
  Kulturowy fenomen polskiej sekcji Kominternu
 • 16.00 – dr hab. Wojciech Śleszyński (Uniwersytet w Białymstoku)
  Działalność Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi

16.20–17.00 – dyskusja

2 XII 2011 r.

Prowadzenie: dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski)

 • 9.00 – Paweł Fiktus (Uniwersytet Wrocławski)
  Ugrupowania komunistyczne w procesie legislacyjnym Sejmu Ustawodawczego 1918–1922
 • 9.20 – Marcin Krzanicki (OBEP IPN Rzeszów)
  Bolszewicy – Sowieci – Komuniści. Studium przypadków kreowania obrazu w polskich tygodnikach ilustrowanych okresu międzywojennego
 • 9.40 – dr August Grabski (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
  Trockiści w polskim ruchu komunistycznym w II RP
 • 10.00 – dr Piotr Kendziorek (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
  Zjawisko stalinizmu w perspektywie krytyki komunistycznej. Casus Andrzeja Stawara i pisma „Pod Prąd” (1934–1936)
 • 10.20 – dr Marcin Kruszyński (OBEP IPN Lublin)
  MSZ i jego placówki na terenie Europy wobec komunistów w okresie międzywojennym
 • 10.40 – Marcin Bukała (OBEP IPN Rzeszów)
  Komunizm i komuniści w prasie ruchu ludowego 1931–1939 na przykładzie wybranych pism
 • 11.00 – Myrosława Nikitina-Bazylewycz (Żółkiew)
  Działalność KPZU na terenie województwa lwowskiego 1919–1939
 • 11.20 – Wiktor Zasławśkyj (Żółkiew)
  Illa Dowhanyk – działacz Kompanii z powiatu żółkiewskiego
 • 11.40 – Marcin Dziubak (Uniwersytet Rzeszowski)
  Zwalczanie ruchu komunistycznego przez Policję Państwową w województwie lwowskim

12.00–12.30 – dyskusja

Serdecznie zapraszamy.
 

Pliki do pobrania

do góry