Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Przeciwko stanowi wojennemu: zajścia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie” – Gorzów Wlkp., 11 października 2007 r.

11 października 2007 r. w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja naukowa „Przeciwko stanowi wojennemu: zajścia 31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie”. Podczas konferencji referat na temat aktualnego stanu zasobów IPN w zakresie dotyczącym Gorzowa zaprezentowała dr Małgorzata Machałek, naczelnik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina, dr Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, omówił wydarzenia wyprzedzające wypadki z sierpnia 1982 r. Kolejno wysłuchano referatów pracowników gorzowskiej delegatury IPN. Prokurator Janusz Jagiełłowicz przedstawił stan prawny procesów politycznych wytoczonych uczestnikom wypadków gorzowskich oraz związane z nimi aktualnie toczące się sprawy. Jarosław Palicki omówił obraz walk ulicznych z 31 sierpnia w legalnej i nielegalnej prasie gorzowskiej. Tematem wystąpienia Juliusza Sikorskiego z gorzowskiego Archiwum Państwowego była postawa Kościoła wobec stanu wojennego. Następnie dyrektor szczecińskiego oddziału IPN dr Kazimierz Wóycicki, moderujący całość spotkania, poprowadził dyskusję i dokonał podsumowania.

Na towarzyszącej konferencji wystawie „Stan wojenny w 40 odsłonach” można było zobaczyć unikalne zdjęcia z początków stanu wojennego w Gorzowie Wlkp. oraz materiały ilustrujące manifestacje i walki uliczne z 31 sierpnia 1982 r. Wystawę wzbogaciła prezentacja wyposażenia ZOMO.

Planowana jest publikacja referatów wygłoszonych podczas konferencji.

do góry