Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Region, muzea, najnowsza historia Polski” – Koszalin, 26-27 września 2006 r.

Referatom towarzyszyły dyskusje panelowe, w których brali udział:
- prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. drhab. Robert Traba – Wielka i mała narracja historyczna
- prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, dr Kazimierz Wóycicki, Jolanta Aniszewska,Danuta Szewczyk – Symbol, rekwizyt, inscenizacja obrazu przeszłości
- prof. dr hab. Edward Włodarczyk, prof. dr hab. Roman Drozd, dr KazimierzWóycicki, dr Zenon Kachnicz, Renata Potomska – Region, granice administracyjne,muzeum

Znaczenie historii regionalnej dla tożsamości mieszkańców oraz dla promocji igospodarki regionu to aspekty poruszone podczas tej konferencji.
Było to jedno z pierwszych spotkań dotyczące Pomorza Zachodniego. Wzięli w nim udział znani polscy historycy i politolodzy m.in.: prof. dr hab. Czesław Osękowski, prof. dr hab. Roman Drozd, prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, prof. drhab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Robert Traba, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, dr Kazimierz Wóycicki, dr hab. Jan Żaryn. W obradach brali także udział dyrektorzy i współpracownicy muzeów Pomorza Zachodniego.
Podczas spotkania potwierdzono, że dzieje Polski i Polaków na Ziemiach Zachodnich w okresie ostatnich sześćdziesięciu lat, są istotnym fragmentem historii europejskiej i mają szczególnie dramatyczny charakter. Prof. dr hab.Robert Traba w swoim wykładzie opowiedział się za traktowaniem historii regionalnej jako istotnego składnika kultury narodowej. Podjęto tezę, że muzeastają się dzisiaj jednym z najistotniejszych elementów promocji turystycznej.
Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na konieczność ścisłej współpracy muzealników z historykami. W dążeniu do wykształcenia pomorskiej tożsamośc iregionalnej niezbędna jest działalność edukacyjna obu środowisk, skierowana nietylko do uczniów szkół w regionie, ale i do jego dorosłych mieszkańców, którzy niejednokrotnie nie mieli okazji poznać skomplikowanych dziejów Pomorza. Dialog prowadzony na pograniczu polsko-niemieckim powinien być zaś dyskusją opartą narzeczowych argumentach, a nie ograniczać się do wysłuchiwania relacji okrzywdzie i cierpieniu drugiej strony.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej powojennej historii Darłowa w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
(„Opowieść niezwykła.Darłowo 1945-1990”), przygotowanej we współpracy z OBEP IPN Szczecin.

Pliki do pobrania

do góry