Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa „Muzealnictwo na Pomorzu Zachodnim a najnowsza historia Polski” – Szczecin, 18-19 stycznia 2006 r.

W dniach 18-19 stycznia 2006 r. w Szczecinie odbyła się sesja popularnonaukowa „Muzea na Pomorzu Zachodnim a najnowsza historia Polski” zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie przy współpracy Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Patronat nad sesją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - prof. dr hab. Zygmunt Meyer.
Pierwsza część sesji miała miejsce w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Z wykładami wystąpili prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN), który mówił na temat narracji historii PRL-u, a prof. dr hab. Jan M. Piskorski (Uniwersytet Szczeciński) omówił proces kształtowania się współczesnej pamięci historycznej. Maria Witek z Biura Dokumentacji Zabytków przedstawiła referat pt. „Swój czy obcyω Zabytek w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego po 1945 roku”. Natomiast dr Kazimierz Wóycicki (IPN) omówił problem kształtowania się tożsamości regionalnej na przykładzie Pomorza Zachodniego.
Kwestie znaczenia pamięci historycznej dla kształtowania się tożsamości regionalnej były też tematem dyskusji panelowej, w której uczestniczyli prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Lech Karwowski (Muzeum Narodowe w Szczecinie), prof. dr hab. Jerzy Eisler (IPN, IH PAN), Zbigniew Gluza (Ośrodek Karta), Jerzy Kalicki (Muzeum w Koszalinie) oraz uczestnicy spotkania.
W przerwie obrad biorący udział w sesji muzealnicy i przedstawiciele samorządów - zwiedzili prezentowaną w Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawę „Codzienność historii. Pomorze Zachodnie 1945-2005”.
Drugi dzień sesji charakter roboczy i odbył się w siedzibie Oddziału IPN w Szczecinie. Zbigniew Gluza przedstawił działalność Ośrodka Karta, a dr Władysław Bułhak omówił działalność wystawienniczą IPN. Stanisław Horoszko przedstawił projekt powstania Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Ponadto została zaprezentowana działalność dwóch muzeów regionalnych w Darłowie (Renata Potomska) i Stargardzie Szczecińskim (Jolanta Aniszewska).
Podsumowaniem dwudniowych obrad była dyskusja pt. „Muzea na Pomorzu Zachodnim a najnowsza historia Polski”, w której uczestniczyli Lech Karwowski i Krystyna Milewska (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Sławomir Preiss (Muzeum w Stargardzie), dr Małgorzata Machałek (IPN), Jerzy Kalicki (Muzeum w Koszalinie) i Marek Stankiewicz (wiceprezydent Stargardu Szczecińskiego).

do góry