Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Narodziny III RP. Przemiany polityczne w skali kraju i regionu” – Szczecin, 2 grudnia 2005 r.

Dnia 2 grudnia 2005 r. w Sali Strumiańskiej Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja zatytułowana „Narodziny III RP. Przemiany polityczne w skali kraju i regionu” zorganizowana przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obrady otworzyła prof. Janina Janowska prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Referaty przedstawiło 10 prelegentów omawiających charakterystyczne procesy polityczne końca lat osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych.
Po przerwie, tym razem w Sali Bohdana Tuhana-Taurogińskiego w Archiwum Państwowym w Szczecinie, zebrali się współtwórcy procesu przemian politycznych na Pomorzu Zachodnim i w Polsce. W dyskusji panelowej zatytułowanej „Narodziny III RP na Pomorzu Zachodnim. Fakty i mity (1988–1990)” prowadzonej przez prof. dr. hab. Kazimierza Kozłowskiego i prof. dr. hab. Jerzego Eislera udział wzięli: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, Mieczysław Ustasiak, dr Włodzimierz Puzyna, Edmund Bilicki, Stanisław Malec, dr Marek Tałasiewicz, Longin Komołowski, ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, Andrzej Milczanowski, dr Zbigniew Zdanowicz, Jerzy Zimowski, dr Michał Paziowski, Edmund Radziewicz i Władysław Dziczek.
Kilkugodzinna dyskusja nie wyczerpała wszystkich poruszanych problemów, stąd wynikła konieczność i chęć zebranych do kolejnego spotkania, które zaplanowano na styczeń 2006 r.

Podczas sesji wygłoszone zostały następujące referaty:

  • prof. dr hab. Jerzy Eisler (IH PAN, IPN) – „Rok 1989 - Ewolucja czy rewolucjaω”

  • dr Małgorzata Machałek (IPN) – „Z archiwum szczecińskiego strajku w sierpniu 1988 r. Omówienie publikacji źródłowej”

  • Andrzej Milczanowski – „Siły sprawcze »okrągłego stołu« w regionie Pomorza Zachodniego 1988-1989”

  • dr Stanisław Jankowiak (IPN) – „Aktywność SB w regionie w latach 1989-1990 w świetle dostępnych dokumentów”

  • dr Jan Macholak (APSz) – „Aktywność Komitetu Wojewódzkiego PZPR w świetle źródeł Archiwum Państwowego w Szczecinie”

  • ks. dr Jan Marcin Mazur – „Kościół katolicki wobec przemian politycznych w regionie w latach 1988-2000”

  • Eryk Krasucki (IPN) – „Alternatywne ruchy młodzieżowe wobec zmian społeczno politycznych końca lat osiemdziesiątych – zarys problematyki”

  • dr Michał Paziewski (IPiE US) – „Prasa opozycyjna w Szczecinie w latach 1988-1990”

  • Paweł Bartnik – „Nauczyciele a polityka w województwie szczecińskim”

  • dr Anna Szczepańska – „Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w latach 1989- 1990”

do góry