Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja „Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim. Echa rozgrywek wewnątrzpartyjnych na przełomie lat 1967/68 oraz wydarzeń Marca ’68 na terenie ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego – Koszalin, 25 września 2008 r.

Ogólnopolska konferencja

Rok 1968 na Pomorzu Zachodnim.
Echa rozgrywek wewnątrzpartyjnych na przełomie lat 1967/68
oraz wydarzeń Marca ’68
na terenie ówczesnych województw: szczecińskiego i koszalińskiego

Koszalin, 25 września 2008 r.

Organizatorzy konferencji: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie.

Celem spotkania historyków i archiwistów było przedstawienie przebiegu wypadków z czasów kolejnego peerelowskiego kryzysu na obszarze dwóch województw Pomorza Zachodniego, ustalenie ich rozmiarów oraz ewentualnego wpływu na postawy społeczne w regionie oraz wydarzenia późniejsze, zwłaszcza te związane z „polskimi miesiącami”. Przedmiotem uwagi był też stan archiwaliów Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Szczecinie oraz koszalińskiego Archiwum Państwowego dotyczących omawianych wydarzeń.

Program

11.00–11.20 – Otwarcie konferencji

 • Powitanie:
  dr Marcin Stefaniak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
  Joanna Chojecka, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie

11.20–12.00

 • I. Marzec dwóch stolic
  Moderator: Rafał Marciniak

  1. prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, IPN O/Wrocław
  Dwa oblicza Marca `68: Marzec stołeczny  Marzec lokalny
  2. dr Eryk Krasucki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego
  Prowincjonalny Marzec. Specyfika szczecińskich wydarzeń z 1968 r.

12.00–12.30 – dyskusja
12.30–12.45 – przerwa na kawę

12.45–13.45

 • II. Marcowe klimaty: „partyzanci” w Koszalińskiem
  Moderator: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

  1. dr Arkadiusz Słabig, Instytut Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  „Sprawa krypt. „Ż-1”. Inwigilacja osób pochodzenia żydowskiego w województwie koszalińskim na przełomie lat 60. i 70.
  2. Rafał Marciniak, IPN Delegatura w Koszalinie
  Wpływ Służby Bezpieczeństwa na walki frakcyjne w łonie koszalińskiej nomenklatury
  3. Marcin Ozga, IPN O/Szczecin
  „Funkcjonariusze zaangażowani uczuciowo”. Czystki w szeregach koszalińskiej bezpieki w czerwcu 1967 r.

13.45–14.15 – dyskusja
14.15–14.30 – przerwa na kawę

14.30–15.10

 • III. Z archiwaliów pomorskich
  Moderator: dr Eryk Krasucki

  1. Robert Borucki, Archiwum Państwowe w Koszalinie
  Źródła archiwalne do wydarzeń roku 1968 w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie
  2. Zbigniew Stanuch, IPN O/Szczecin
  Kościół katolicki w województwie koszalińskim w roku 1968 w świetle materiałów archiwalnych szczecińskiego oddziału IPN

15.10–15.30 – dyskusja oraz zakończenie konferencji
15.30–16.30 – obiad
 

Osobą odpowiedzialną za organizację jest dr Robert Kościelny.
 

do góry