Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Politycznie obcy!” Komunistyczny aparat represji wobec żołnierzy Wojska Polskiego – Szczecin, 13–14 maja 2009 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Politycznie obcy!”
Komunistyczny aparat represji wobec żołnierzy Wojska Polskiego 

Szczecin, 13–14 maja 2009 r.
Klub 13 Muz, Plac Żołnierza Polskiego 2
 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej były organizatorami konferencji naukowej dotyczącej żołnierzy Wojska Polskiego, którzy od pierwszych dni drugiej wojny światowej doświadczali zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych prześladowań ze strony sowieckiego, a następnie rodzimego, komunistycznego aparatu represji.
 
PLAN  KONFERENCJI

Środa – 13 maja 2009 r.

 • Panel I. Moderator: prof. dr hab. Bogusław Polak
  • dr Zbigniew Palski, WBBH w Warszawie
   Organa Informacji Wojskowej w latach 1945–1957
  • Radosław Paterman, OBL IPN w Łodzi
   Rola WSW w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1957–1990
  • prof. dr hab. Bogusław Polak, Politechnika Koszalińska
   Działania wywiadu komunistycznego przeciwko Polskiemu Korpusowi Przysposobienia i Rozmieszczenia
  • dr Janusz Wróbel, OBEP IPN w Łodzi
   Repatriacja żołnierzy PSZ w polityce Polski Ludowej w latach 1945–1953
  • Krzysztof Tochman, OBEP IPN w Rzeszowie
   Rozpracowanie żołnierzy PSZ przez komunistyczny aparat represji
 • Panel II. Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Dubicki
  • dr Anna Marcinkiewicz-Gołaś, BUIAD IPN w Warszawie
   Sytuacja żołnierzy PSZ na Zachodzie po powrocie do kraju (1945–1948)
  • dr Jiři Plachý, Wojskowy Instytut Historyczny w Pradze
   „Andersovci” v poválečném Československu (1945–1948)
  • dr Jerzy Grzybowski, Uniwersytet Warszawski
   Sowiecki aparat represji wobec żołnierzy PSZ na Zachodzie, którzy wrócili na Białoruś Sowiecką
  • prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska
   Represje władz sowieckich wobec żołnierzy PSZ na zachodzie wracających na Kresy Wschodnie
  • dr Renata Kobylarz, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
   „Element podejrzany”. Ślązacy – żołnierze Wermachtu i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

Czwartek – 14 maja 2009 r.

 • Panel III. Moderator: dr Sebastian Ligarski
  • dr Paweł Skubisz, OBEP IPN w Szczecinie
   Tytani wywiadu – funkcjonariusze GZI i MBP wobec żołnierzy Oddziału II Sztabu Głównego WP
  • dr Sebastian Pilarski, OBUIAD IPN w Łodzi
   Rozpracowanie na terenie Łodzi środowiska osób związanych z Oddziałem II Sztabu Głównego WP
  • Paweł Kabat, OBUIAD IPN w Poznaniu
   Aparat bezpieczeństwa PRL wobec byłych funkcjonariuszy Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na terenie województwa poznańskiego w latach 1945–1956
  • prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
   Mjr/ppłk Bolesław Zygmunt Ziemiański jako więzień UB w latach 1945–1946 i 1948–1954
  • dr Piotr Cichoracki, dr Dariusz Dąbrowski, OBEP IPN we Wrocławiu/Delegatura IPN w Opolu
   Aparat bezpieczeństwa wobec przedwojennego Oddziału II Sztabu Głównego WP. Przypadek ppłk. dypl. Józefa Skrzydlewskiego, Uniwersytet Wrocławski
 • Panel IV. Moderator: dr Paweł Skubisz
  • mgr Paweł Kochański, mgr Wawrzyniec Makuch, OBUIAD i OBL IPN w Poznaniu
   Inwigilacja i represje wobec oficerów WP okresu międzywojennego w latach 1945–1989
  • Artur Ochał, POSG w Szczecinie
   „Sprawdzić KOP!” Opinie o byłych żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza w świetle materiałów weryfikacyjnych wojskowych teczek akt personalnych Centralnego Archiwum Wojskowego
  • dr Dorota Pazio-Wlazłowska, Ośrodek KARTA
   „Sługusi podżegaczy wojennych, zdrajcy narodu w każdej dziedzinie, w każdym zakresie” – prasa codzienna lat czterdziestych i pięćdziesiątych o żołnierzach WP
  • dr hab. Jacek Z. Sawicki, BEP IPN w Warszawie
   Zapis pierwszej dekady. Propaganda komunistyczna wobec powstania warszawskiego w latach 1944–1954. Przegląd problematyki
  • dr hab. prof. nadzw. Bogdan Zalewski, Akademia Pomorska w Słupsku
   Indoktrynacja personelu Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1945–1989
do góry