Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989” – Szczecin, 25–26 marca 2009

Konferencja naukowa

„Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim
i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989”


Szczecin, 25–26 marca 2009


Konferencja naukowa „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989” zorganizowana została przez Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie i Katedrę Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 25–26 marca 2009 r. Jej celem było przybliżenie historii walki „o rząd dusz”, jakie toczyły komunistyczne władze z Kościołem katolickim w okresie PRL-u. Staraliśmy się przybliżyć specyfikę działalności duchowieństwa na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz struktury i metody aparatu represji, którego zadaniem była ateizacja społeczeństwa. Częścią integralną konferencji był panel dyskusyjny, w którym wzięli udział historycy oraz uczestnicy wydarzeń, a który miał za cel pokazanie wielu postaw, zarówno duchownych, jak i społeczeństwa, wobec polityki władz państwowych wymierzonej w Kościół katolicki w tym okresie.

PROGRAM  KONFERENCJI

25.03.2009 (środa)

 • ks. dr hab. Józef Marecki (OBEP IPN Kraków)
  Państwo a Kościół katolicki w latach 1945–1989. walka o „rząd dusz”
 • ks. dr hab. Grzegorz Wejman (WT US)
  Organizowanie struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972
 • Tomasz Błaszak (BUiAD IPN Szczecin)
  Wydział IV KW MO/WUSW w Szczecinie w latach 1962–1989 (struktura, kadry, działalność)
 • ks. dr Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (WT US)
  Zielonogórski aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa wobec dekanatu żarskiego w latach 1945–1972
 • Dyskusja
 • s. dr Ewa Kaczmarek
  Ingerencja władz państwowych w działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych na Pomorzu Zachodnim
 • ks. dr Dominik Zamiatała (UKSW)
  Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej zakonów męskich na Pomorzu Zachodnim
 • ks. dr Grzegorz Harasimiak (WPiAUS)
  Karanie administracyjne duchownych w województwie szczecińskim w latach 1962–1972
 • ks. Robert Włodkowski
  Antykościelne działania władz w latach 1945–1956. Próba klasyfikacji
 • Dyskusja
 • Panel dyskusyjny z udziałem ks. dr. Tadeusza Ceynowy, dr. hab. Grzegorza Wejmana, Edmunda Jana Bilickiego, ks. dr. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, dr. Marcina Stefaniaka (TVP Szczecin)

26.03.2009 (czwartek)

 • dr Arkadiusz Słabig (AP Słupsk)
  Polityka władz państwowych wobec innych związków wyznaniowych
 • dr Igor Hałagida (OBEP IPN Gdańsk)
  Polityka władz państwowych wobec Kościoła greckokatolickiego
 • ks. dr Tadeusz Ceynowa (WT US)
  Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku
 • Dyskusja
 • Zbigniew Stanuch (OBUiAD IPN Szczecin)
  Polityka władz na Pomorzu Zachodnim wobec nauczania religii w latach 1945–1961
 • Edward Stępień
  Proces stanu wojennego. Przykład ks. Bolesława Jewulskiego
 • dr Tomasz Kenar (OBEP IPN Szczecin)
  Wojewódzki Oddział Stowarzyszenia PAX wobec Kościoła katolickiego w Szczecinie
 • Paweł Knap (OBEP IPN Szczecin)
  „Kiedyś trzeba było zgodę wyrazić”. Dążenia do rozbudowy kościoła Świętego Krzyża w Szczecinie
 • Dyskusja
do góry