Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 roku” – Szczecin, 19–20 listopada 2009

W ramach projektu badawczego „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”  Biura Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP w dniach 19–20 listopada 2009 r. w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN-KŚZpNP w Szczecinie, przy ul. Piotra Skargi 14, odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 roku”. Do udziału zaprosiliśmy grono badaczy od lat zajmujących się badaniem archiwów byłej Służby Bezpieczeństwa oraz spuścizny po Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy opowiedzą o wynikach swoich kwerend. Poruszona tematyka od lat budzi zainteresowanie ze względu na charakter zmian przeprowadzanych w tym ważnym, z punktu widzenia dziejów Polski, okresie. Konferencja ma za zadanie przybliżenie tego, co działo się w środowisko dziennikarskim, oraz przedstawienie postaw konkretnych postaci.

PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 19 listopada 2009 r.

14.00–14.30 – uroczyste otwarcie konferencji

I sesja

 • 14.30–14.50 – prof. Włodzimierz Suleja (IPN Wrocław)
  Dziennikarze w PRL
 • 14.50–15.10 – prof. Ryszard Sudziński (IH i A UMK)
  Rok 1989 w historiografii polskiej z perspektywy dwudziestolecia
 • 15.10–15.30 – Grzegorz Majchrzak (BEP IPN)
  „Rewolucja”, czyli radio i TVP pod rządami Andrzeja Drawicza w świetle dokumentacji SB
 • 15.30–15.50 – Andrzej W. Kaczorowski
  Przełom 1988/1989 na łamach prasy PAX-u

15.50–16.05 – dyskusja
16.05–16.20 – przerwa

II sesja

 • 16.20–16.40 – dr Dominika Rafalska (UW)
  Wybory czerwcowe 1989 r. na łamach tygodnika „Polityka”
 • 16.40–17.00 – Roman Graczyk (OBEP IPN Kraków)
  „Tygodnik Powszechny” w przemianach 1989 r.
 • 17.00–17.20 – dr Paweł Ziętara (UW)
  Przemiany 1989 r. na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” i „Tygodnia Polskiego”
 • 17.20–17.40 – dr Daniel Wicenty (OBEP IPN Gdańsk)
  Dzienniki gdańskie wobec wyborów 1989 r.
 • 17.40–18.00 – dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Szczecin)
  Wrocławscy dziennikarze w 1989 r.

18.00–18.10 – dyskusja

Piątek, 20 listopada 2009 r.

III sesja

 • 9.00–9.20 – Paweł Szulc (OBEP IPN Szczecin)
  Szczecińskie media wobec wyborów z czerwca 1989 r.
 • 9.20–9.40 – dr Piotr Kardela (OBEP IPN Białystok, Delegatura Olsztyn)
  Wokół weryfikacji olsztyńskich dziennikarzy radiowych. Przypadek Zenona Złakowskiego (1982–1989)
 • 9.40–10.00 – Paweł Warot (OBEP IPN Białystok, Delegatura Olsztyn)
  Olsztyńska prasa partyjna wobec wyborów do sejmu kontraktowego w 1989 r.
 • 10.00–10.20 – Katarzyna Chmielowiec (OBEP IPN Rzeszów)
  Wybory 1989 w prasie partyjnej na Podkarpaciu

10.20–10.35 – dyskusja
10.35–10.50 – przerwa

IV sesja

 • 10.50–11.10 – dr Sebastian Pilarski (OBUiAD Łódź)
  Łódzka prasa oficjalna wobec procesu przemian politycznych w 1989 r.
 • 11.10–11.30 – dr Przemysław Wójtowicz (OBEP IPN Gdańsk, Delegatura Bydgoszcz)
  Wybory czerwcowe 1989 r. w województwie toruńskim z perspektywy lokalnej prasy
 • 11.30–11.50 – Kamila Churska (OBEP IPN Gdańsk, Delegatura Bydgoszcz)
  Wybory 1989 r. w bydgoskiej i włocławskiej prasie partyjnej

11.50–12.10 – dyskusja
12.10 – zakończenie obrad

 

do góry