Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wokół Zjazdu Szczecińskiego 1949 r.” – Szczecin, 20 stycznia 2010

Ogólnopolska konferencja naukowa

Wokół Zjazdu Szczecińskiego 1949 r.


Szczecin, 20 stycznia 2010 r.
Siedziba OBEP IPN-KŚZpNP w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 14

W 61. rocznicę inauguracji obrad IV Zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie naukowcy z pięciu ośrodków akademickich wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem „Wokół Zjazdu Szczecińskiego 1949 r.” Organizatorem sesji był szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, partnerem – Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Po oficjalnym otwarciu, którego dokonali prof. dr hab. Inga Iwasiów i dr Marcin Stefaniak, uczestnicy konferencji w czterech panelach wysłuchali łącznie jedenastu referatów. 

Panel I – prowadzący: Paweł Knap

 • dr Eryk Krasucki (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego)
  Nieszczęsny polski socrealizm. O trudnościach związanych z dokonaniem pewnego przeszczepu (1948–1956)
 • dr Sebastian Ligarski (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)
  Aparat represji wobec twórców w stalinowskiej Polsce
 • Marzena Szulc (Oddziałowe Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)
  Kultura Szczecina w latach 1948–1956 w świetle dokumentów miejscowego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Panel II – prowadzący: dr Eryk Krasucki

 • Aleksandra Lutomierska (Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Emigracja a Zjazd Szczeciński
 • dr Katarzyna Łozowska (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego)
  Szara rzeczywistość Zjazdu Szczecińskiego, czyli imprezy towarzyszące

Panel III – prowadzący: dr Sebastian Ligarski

 • dr Dominika Rafalska (Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego)
  Komunikaty do mas. Prasa wobec Zjazdu Szczecińskiego 1949 r.
 • Paweł Knap (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)
  Kontrola prewencyjna i wtórna. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Szczecinie wobec „Kuriera Szczecińskiego” w 1949 r.
 • Liliana Gurdak (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
  Zjazd Szczeciński w prasie wrocławskiej

Panel IV – prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski

 • Janina Hera-Asłanowicz („Pamiętnik Teatralny”)
  Losy aktorów szczecińskich w latach 1945–1949 na tle rozgrywających się wydarzeń i życia miasta
 • Paweł Szulc (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie)
  Polskie Radio Szczecin po Zjeździe Szczecińskim
 • Magdalena Zapolska-Downar (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi)
  Socrealizm w Jidyszland. Zjazd Żydowskiego Towarzystwa Kulturalnego w 1949 r.

Niestety, z powodu nieobecności prelegentów, nie zostały zaprezentowane zapowiadane wcześniej referaty pracowników Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. prof. US Danuty Dąbrowskiej – Zjazd Szczeciński i socrealizm w relacjach autobiograficznych oraz dr hab. prof. US Roberta Cieślaka – Zjazd Szczeciński i jego recepcja w prasie regionu.

Konferencji towarzyszyła prezentacja książki „Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956–1990, red. A. Chojnowski, S. Ligarski, Warszawa 2009.

Zdjęcia: dr Paweł Skubisz

Pliki do pobrania

do góry