Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Triumf i Tragedia. Polska między wojną 1920 r. a zbrodnią w Katyniu 1940 r.”

 Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wielkopolskim
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

 

V ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem:

Triumf i Tragedia.
Polska między wojną 1920 r. a zbrodnią w Katyniu 1940 r.

Konferencja miała miejsce 4 września 2010 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79. Celem konferencji była prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa historycznego Polski wspomnianego okresu. Mijające rocznice zwycięstwa warszawskiego i zbrodni katyńskiej w naturalny sposób nakazały organizatorom skupienie uwagi uczestników na wieloaspektowym przedstawieniu tych właśnie wydarzeń. Prócz tego w formule konferencji znalazło się miejsce na wszechstronną analizę funkcjonowania państwa i społeczeństwa polskiego w tej dobie.

Konferencja adresowana była do badaczy historii Polski, kultury, językoznawców, socjologów, politologów, prawników, teologów oraz innych osób zainteresowanych wskazaną problematyką.

PROGRAM KONFERENCJI

godz. 12.00–12.30
Powitanie uczestników i otwarcie konferencji Sala Rady Wydziału Humanistycznego US (194)
 • prof. dr hab. Janusz Faryś (IHiSM US/IH PWSZ w Gorzowie)
 • dr Paweł Skubisz (IPN O. Szczecin)
 
godz. 12.20, sala 194 – Część I, moderator dr hab. Henryk Walczak
 • 12.30–12.50 prof. dr hab. Janusz Faryś (IHiSM US, PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Polskie ugrupowania polityczne wobec wojny 1920 r.
 • 12.50–13.10 prof. dr hab. Henryk Lisiak (UM w Poznaniu), Od "wyprawy kijowskiej" po Radę Obrony Państwa. Społeczeństwo Polski w przededniu inwazji sowieckiej. Kwiecień-lipiec 1920
 • 13.10–13.30 dr Przemysław Słowiński (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Wybuch II wojny światowej w relacjach prasowych
 • 13.30–13.50 prof. dr hab. Andrzej Wojtaszak (Instytut Politologii i Europeistyki US), Straty wojenne wśród generalicji Wojska Polskiego w okresie II wojny
13.50–14.10  Dyskusja
 
14.10–14.30  Przerwa na kawę
 
godz. 14.30, sala 194 (Rada Wydziału) – Sekcja I, moderator prof. dr hab. Janusz Faryś
 • 14.30–14.50 dr Grzegorz Zackiewicz (UwB), Państwo radzieckie w opiniach działaczy Związku Związków Zawodowych (1931-1939).
 • 14.50–15.10 prof. dr hab. Jan Snopko (UwB), Jeniecka dola w latach I wojny światowej. Na przykładzie losów Polaka z armii rosyjskiej w niewoli niemieckiej.
 • 15.30–15.50 dr hab. Henryk Walczak (IHiSM), Próba stworzenia sojuszu polsko-rumuńsko-francuskiego w latach 1923-1924.
 • 15.50–16.10 dr Adam Urbanowicz, (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Znaczenie rozbudowy COP dla polskich przygotowań obronnych w latach 1937-1939.
 • 16.10–16.30 dr Krzysztof Prętki (UM w Poznaniu), Sytuacja w systemie polskiej opieki zdrowotnej w II RP w przededniu wojny 1920 r.
 • 16.30–16.50 mgr Przemysław Jagieła (CMJW w Łambinowicach-Opolu), Prawie oficerowie. Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej (1939-1940).
 • 15.10–15.30 dr Paweł Skubisz (IPN Szczecin), Na wschodnich rubieżach Drugiej Rzeczypospolitej. Służba graniczna Korpusu Ochrony Pogranicza (1924-1939).
 
godz. 14.30, sala 143 (IHiSM) – Sekcja II –– moderator, dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak
 
 • 14.30–14.50 prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (UZ), Wiktor Martini – zapomniany działacz Organizacji Polski.
 • 14.50-15.10 dr Marek Białokur (UO), Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej we współczesnej edukacji historycznej.
 • 15.10-15.30 dr Dariusz Grala (UAM), Rola państw Europy Wschodniej w handlu zagranicznym Polski międzywojennej-zaprzepaszczone szanse?
 • 15.30-15.50 dr Tomasz Sikorski (US), Katyń 1980. Zapomniany epizod szczecińskiej opozycji.
 • 15.50-16.10 dr Jerzy Radomski (UKSW Warszawa), Życie i działalność gen. dr. hab. Bolesława Szareckiego.
 • 16.10-16.30 mgr Ewa Pejaś (Szczecin), Stanowisko Kazimierza Czapińskiego wobec Rosji radzieckiej oraz wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920).
 • 16.30-16.50 dr Gabriela Balcerzak (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Los człowieka "niezwykłego” między euforią i tragedią lat 1920-1940 (Emil Zegadłowicz).
 
godz. 17.00–17.30
Zamknięcie konferencji i podsumowanie obrad Sala Rady Wydziału Humanistycznego US (194)

godz. 17.30  Uroczysta kolacja

Fot. Paweł Skubisz

Pliki do pobrania

do góry