Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej” – Szczecin, 20–21 października 2010

PROGRAM KONFERENCJI

Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej

Szczecin 20–21.10.2010 r.

Głównym celem konferencji jest próba zastanowienia się nad procesem kształtowania pamięci historycznej na przestrzeni dziejów. Chcemy przedstawić osoby, wydarzenia lub miejsca, wyparte z oficjalnych przekazów historycznych lub też takie, których obraz z różnych przyczyn i w różnych okolicznościach uległ przeinaczeniu.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Partnerzy:
Urząd Miasta Szczecin
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Miejsce obrad:
siedziba Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 14


DZIEŃ I
20.10.2010 r. (środa)


Otwarcie konferencji: godz. 14:00–14:15.
dr Marcin Stefaniak, Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie
prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Prorektor ds. Kształcenia US

Wykłady inauguracyjne:

 • 14:15–14:35 dr hab. Piotr Niwiński (Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego)
  Od „bandytów” do „kontrowersyjności”. Pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego w latach powojennych
 • 14:35–14:55 prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński)
  Okrucieństwa wojny 30-letniej – przykład pomorski
 • 14:55–15:15 dr hab. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński)
  Clarissimus vir a damnatio memoriae na wybranych przykładach

15:15–15:40 przerwa

Sesja wprowadzająca:

 • 15:40–16:00 dr Maciej Maciejowski (IPN O. Szczecin)
  Kształtowanie rzymskiej pamięci zbiorowej i przykłady damnatio memoriae w okresie wczesnej i średniej republiki
 • 16:00–16:20 dr hab. Renata Gałaj-Dempniak (Uniwersytet Szczeciński)
  Poprawianie historii – przypadek tuszowania historii w okresie wojny polsko-kozackiej
 • 16:20–16:40 dr hab. Jarosław Syrnyk (IPN O. Wrocław)
  Mitologizacja przeszłości w opisach stosunków polsko-ukraińskich w XX w.
 • 16:40–17:00 dyskusja

17:00–17:30 przerwa
 

 • 17:30–18:30 Wykład dr. doc. Iwana Ostaszczuka
  Współczesny stan polskiej architektury na Ukrainie Zachodniej


DZIEŃ II
21.10.2010 r. (czwartek)

Wykład inauguracyjny:

 • 10:00–10:20 prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
  Damnatio memoriae jako instytucja rzymskiej kultury politycznej

Sesja pierwsza (moderator – dr hab. Piotr Briks, profesor US):

 • 10:20–10:40 prof. dr hab. Maria Dzielska (Uniwersytet Jagielloński)
  Sozypatra, zapomniana późnohelleńska filozofka z Pergamonu
 • 10:40–11:00 prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski)
  Potępienie Heliogabala: damnatio memoriae nad Nilem
 • 11:00–11:20 prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (Uniwersytet Wrocławski)
  Damnatio memoriae Alexandri Magni
 • 11:20–11:40 prof. dr hab. Stefan Zawadzki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
  Niepamięć i zła pamięć w tekstach starożytnego Bliskiego Wschodu
 • 11:40–12:00 dyskusja

12:00–12:30 przerwa

Sesja druga (moderator – prof. dr hab. Radosław Gaziński):

 • 12:30–12:50 doc. dr Oksana Karlina (Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki)
  Represje wobec bazylianów po Powstaniu Listopadowym na Wołyniu i wymazanie pamięci o nich
 • 12:50–13:10 prof. dr hab. Wałentyna Szandra (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy)
  Chłopi małoruscy na Syberii: między utratą pamięci historycznej a tworzeniem nowej tożsamości
 • 13:10–13:30 doc. dr Iwan Ostaszczuk (Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki)
  Zapomniany język symboliki chrześcijańskiej: kulturalne damnatio memoriae w dyskursie postmodernu
 • 13:30–13:50 dyskusja

13:50-14:30 przerwa

Sesja trzecia (moderator – dr Sebastian Ligarski):

 • 14:30-14:50 dr Zofia Wóycicka (Muzeum Historii Żydów Polskich)
  Byłe nazistowskie obozy koncentracyjne jako miejsca sporów o pamięć w PRL
 • 14:50-15:10 dr Renata Kobylarz (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu)
  Obchody rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim w latach 1944-1989. Szczególny przykład propagandy historycznej
 • 15:10-15:30 dr hab. Jacek Sawicki (BUiAD IPN Warszawa)
  O Pamięci Powstania Warszawskiego w PRL
 • 15:30–15:50 Magdalena Semczyszyn (IPN O. Szczecin)
  Lwów – miasto uwikłane w historię. Damnatio memoriae czy kompromis różnych tożsamości?
 • 15:50–16:15 dyskusja

16:15 Zakończenie obrad w budynku IPN
16:15-16:30 przejazd autokarem na Stare Miasto

 • 16:30 Paweł Knap (IPN O. Szczecin)
  Szczecin – de(kon)strukcja. Opowieść w przestrzeni miejskiej 
   

Kontakt:

 • Magdalena Semczyszyn, OBEP IPN w Szczecinie
  tel. 91 312 94 18, e-mail: magdalena.semczyszyn@ipn.gov.pl
 • dr hab. Renata Gałaj-Dempniak, Zakład Historii Nowożytnej i Archiwistyki US 
  tel. 91 444-33-08, e-mail: renata_galaj@wp.pl
 • dr hab. Danuta Okoń, Zakład Historii Starożytnej US
  tel. 91 444-33-13, e-mail: danuta.okon@wp.pl
   
do góry