Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Regionalny wymiar »Solidarności« 1980–1981. NSZZ »Solidarność« Pomorza Zachodniego na tle ogólnopolskim” – Szczecin, 16–17 czerwca 2011

Ogólnopolska konferencja naukowa

Regionalny wymiar „Solidarności” 1980–1981
NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego na tle ogólnopolskim

Szczecin, 16–17 czerwca 2011 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

16 VI 2011 r.

9.00–9.20 Otwarcie konferencji

9.20–11.00 I. Narodziny „Solidarności”

Prowadzący – Artur Kubaj (IPN O. Szczecin)

 • NSZZ „Solidarność” jako ruch społeczny – dr Łukasz Kamiński (IPN, UWr)
 • Kościół katolicki, hierarchia i wierni, wobec NSZZ „Solidarność” – dr hab. prof. UKSW Jan Żaryn (IPN, UKSW)
 • Program „Solidarności” – dr hab. prof. UAM Krzysztof Brzechczyn (IPN O. Poznań, UAM)

11.00–11.15 Przerwa

11.15–13.30 II. Funkcjonowanie „Solidarności” w regionach

Prowadzący – dr Łukasz Kamiński (IPN, UWr)

 • Region Gdański – Arkadiusz Kazański (IPN O. Gdańsk)
 • Region Pomorze Zachodnie – Artur Kubaj (IPN O. Szczecin)
 • Region Dolny Śląsk – dr Grzegorz Waligóra (IPN O. Wrocław)
 • Region Śląsko-Dąbrowski – dr Jarosław Neja (IPN O. Katowice)
 • Region Wielkopolska – Przemysław Zwiernik (IPN O. Poznań)

13.30–14.45 Przerwa

14.45–16.15 III. Władza a „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie

Prowadzący – dr hab. prof. UKSW Jan Żaryn (IPN, UKSW)

 • Komisja Mieszana (NSZZ „Solidarność” – rząd PRL): droga donikąd? – dr Sebastian Ligarski (IPN O. Szczecin)
 • Działania władz partyjnych i państwowych wobec NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie – dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe Szczecin)
 • Działalność SB wobec NSZZ „Solidarność” w województwie szczecińskim – dr Marcin Stefaniak (IPN O. Szczecin)
 • I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” i jego rozpracowanie przez SB – Grzegorz Majchrzak (IPN)

16.15–16.30 Przerwa

16.30–17.30 IV. Prezentacja wybranych publikacji wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczących NSZZ „Solidarność”

 • dr Łukasz Kamiński, dr Grzegorz Waligóra, NSZZ „Solidarność”
 • dr Grzegorz Waligóra, Encyklopedia „Solidarności”
 • Jan Olaszek, Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989
 • Artur Kubaj, Zarejestrujcie nam „Solidarność”, Nic tu nie jest nielegalne, Koniec pewnej epoki

17 VI 2011 r.

9.00–11.30 - V. NSZZ „Solidarność” w mediach

Prowadzący – dr Marcin Stefaniak (IPN O. Szczecin)

 • Czasopisma solidarnościowe w Szczecinie w latach 1980–1981 – Joanna Bachtin (Biblioteka Narodowa)
 • Prasa niezależna z okresu 1980–1981 – dr Michał Paziewski (US)
 • Polityka medialna NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorze Zachodnie – Marta Marcinkiewicz (IPN O. Szczecin)
 • Krajowa Komisja Koordynacyjna Poligrafów i dwutygodnik „Kwadrat” – Michał Ruczyński (IPN D. Koszalin)
 • „Karnawał Solidarności” w gorzowskiej prasie partyjnej – dr Krzysztof Wasilewski (WiMBP Gorzów Wlkp.)
 • Media oficjalne wobec „Solidarności” w latach 1980–1981 – Paweł Szulc (IPN O. Szczecin)

11.30–11.45 Przerwa

11.45–14.00 VI. Ogólnopolski wymiar szczecińskiej „Solidarności”

Prowadzący – dr hab. prof. UAM Krzysztof Brzechczyn (IPN O. Poznań, UAM)

 • Funkcjonowanie Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarność” (na przykładzie posiedzenia 8–10 sierpnia 1981 r.)” – Jan Olaszek (IPN)
 • „Sieć” Wiodących Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” – dr hab. prof. SGH Jacek Luszniewicz (SGH)
 • Kryzys bydgoski – dr Krzysztof Osiński (IPN D. Bydgoszcz)
 • Alternatywna dyplomacja? Oficjalne wyjazdy delegacji „Solidarności” do państw zachodnich (1980–1981) – dr Patryk Pleskot (IPN O. Warszawa)

14.00–15.00 Przerwa

15.00–16.20 VI. Wymiar społeczny „Solidarności”

Prowadzący – dr Sebastian Ligarski (IPN O. Szczecin)

 • „Solidarność” nauczycielska w regionie – dr Małgorzata Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
 • Powstawanie i działalność polickiej „Solidarności”  – Mateusz Sitarz (IPN O. Szczecin)
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów w Szczecinie – Michał Siedziako (IPN O. Szczecin)

16.20–16.30 Przerwa

16.30 – 18.00 VII. Panel dyskusyjny Szczecińska „Solidarność” od strajku sierpniowego do wprowadzenia stanu wojennego
Prowadzący: dr Marcin Stefaniak
Uczestnicy: Marian Jurczyk, Stanisław Kocjan, Andrzej Milczanowski, Mieczysław Ustasiak, Stanisław Wądołowski

18.00 – Zamknięcie obrad konferencji

do góry