Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja popularnonaukowa „Stan wojenny w Szczecinie” – Szczecin, 8 grudnia 2011

Termin:  8 XII 2011 r.
Miejsce:  BEP IPN, ul. P. Skargi 14, Szczecin

Otwarcie konferencji o godz. 10.00 – dr Marcin Stefaniak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Panel 1: prowadzenie: dr Paweł Skubisz, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

1. 10.10–10.30: dr Sebastian Ligarski – Przygotowanie do wprowadzenia stanu wojennego
2. 10.30–10.50: Grzegorz Czapski – Wprowadzenie stanu wojennego na terenie Szczecina
3. 10.50–11.10: Jakub Ciechanowski – Działania jednostek Wojska Polskiego na Pomorzu Zachodnim w stanie wojennym
4. 11.10–11.30: Marta Marcinkiewicz – „Siedząca ekstrema” – internowanie działaczy opozycyjnych w Szczecinie

11.30–11.50: dyskusja
11.50–12.10: przerwa

Panel 2: prowadzenie: dr Sebastian Ligarski

5. 12.10–12.30: dr Eryk Krasucki – Społeczeństwo i życie codzienne w stanie wojennym w Szczecinie
6. 12.30–12.50: dr Artur Kubaj – Szczecińskie podziemie „Solidarności”
7. 12.50–13.10: Michał Siedziako – „W żadnym wypadku nie dopuścić do rozlewu krwi”. Kościół katolicki wobec stanu wojennego w Szczecinie
8. 13.10–13.30: dr Paweł Szulc – Weryfikacja środowiska dziennikarskiego w Szczecinie (1982)

13.30–13.50: dyskusja
13.50–14.10: przerwa

14.10–14.40: Paweł Miedziński – Szczecińskie fotografie stanu wojennego – pokaz

14.40 – zakończenie
 

do góry