Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: twórcy – koncepcje – realizacja do 1989 roku” – Szczecin, 21–22 października 2011

Poprzez realizację ogólnopolskiej konferencji poświęconej polskiej myśli zachodniej chcieliśmy osiągnąć kilka ważnych celów. Po pierwsze dokonać próby usystematyzowania badań nad miejscem polskiej myśli zachodniej w refleksji politycznej i polityce państwa oraz historiografii PRL. Przedstawiliśmy zatem:

- koncepcje myśli zachodniej i jej realizacji od II połowy XIX wieku do 1989 roku.

- różne koncepcje ideowo-polityczne odnoszące się do rodzimej myśli zachodniej, także w szerszym, międzynarodowym i geopolitycznym kontekście.

Celem konferencji była również próba odpowiedzi na pytanie, na ile wymiar ideologiczny (ideowy) myśli zachodniej wpływał na funkcjonowanie propagandy w latach 1944/1945–1989. Na ile postulaty mieszczące się w problematyce myśli zachodniej „legitymizowały” system Polski Ludowej, wpływając nierzadko na postawy społeczne i oceny PRL. Nie można było również pozostać obojętnym na sprawę realizacji międzywojennych postulatów (wysuwanych głównie przez obóz narodowy) przez władze Polski Ludowej nie tylko w sensie formalno-prawnym, ale głównie w warstwie propagandowej.

Niezwykle istotne było pokazanie pewnej zbieżności celów, które stanowiły swoistą rację stanu, jeśli chodzi o kształt terytorialny powojennej Polski, zwłaszcza kształt granicy zachodniej. Spotkanie stało się także okazją do zaprezentowania biografii twórców myśli zachodniej, interesujących fragmentów ich życia, twórczości i działalności. Zależało nam na jak najszerszym spojrzeniu na to zagadnienie. Nie chcieliśmy zamykać problemu tylko i wyłącznie w kontekście jednego nurtu politycznego czy ideologicznego. Próbowaliśmy określić rolę w popularyzowaniu i upowszechnianiu myśli zachodniej nie tylko twórców (polityków, publicystów, uczonych, etc.), ale również środowisk naukowych, dziennikarskich, młodzieżowych, stowarzyszeń, Kościoła Rzymskokatolickiego, ludzi kultury i sztuki.

Ważna okazała się również odpowiedź na pytanie o stopień inwigilacji środowisk propagujących myśl zachodnią przez bezpiekę.

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Honorowy Patronat:
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Honorowy Mecenat:
Miasto Szczecin

Termin:
21–22 października 2011 r.

Miejsce:
Hotel Willa West-Ende
al. Wojska Polskiego 65
Szczecin

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
dr hab. prof.  UKSW Jan Żaryn
prof. dr hab. Adam Wątor

Komitet Organizacyjny:
dr Tomasz Sikorski (IHiSM US)
mgr Magdalena Semczyszyn (IPN Szczecin) 

Zdjęcia z konferencji znajdują się na poniższych stronach:


 

Pliki do pobrania

do góry