Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Zwyczajny« resort. Ludzie i metody »Bezpieki« 1944–1956” – Warszawa, 8 października 2003 r.

Dnia 8 października 2003 r. w siedzibie IPN w Warszawie odbyła się sesja naukowa „»Zwyczajny resort«. Ludzie i metody »Bezpieki« 1944–1956”.

Konferencja przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona tej samej tematyce. Sesję i wystawę otworzył Prezes IPN, prof. dr hab. Leon Kieres.

Podczas sesji wygłoszone zostały referaty:

 • prof. Andrzej Paczkowski - referat otwierający

 • Wojciech Frazik – Operacja „Cezary” – przegląd wątków krajowych

 • dr Igor Hałagida – Kulisy Operacji „C–1” (1947–1954)

 • dr Piotr Niwiński – Działalność operacyjna UBP w stosunku do środowiska wileńskiego AK

 • dr Tomasz Balbus – Operacja „Radwan”. Rozpracowanie konspiracji lwowskiej

 • dr Jarosław Kopiński – Działalność operacyjna WUBP w Lublinie (1944–1956)

 • Tomasz Łabuszewski – Operacja „Obszar” – „Narew”

 • Kazimierz Krajewski – Działalność operacyjna WUBP w Warszawie wobec oddziałów kpt. Kazimierza Kamińskiego „Huzara” – grupa operacyjna „Ciechanowiec”

 • dr Ryszard Śmietanka Kruszelnicki – Działalność prowokacyjna UBP województwa Kieleckiego wobec podziemia niepodległościowego w świetle materiałów WSR

 • Jerzy Kułak – Działalność operacyjna WUBP w Białymstoku na przykładzie grupy NZW Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”

 • Robert Spałek – Przeciwko swoim. Proces Mariana Spychalskiego

do góry