Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Z Archiwum X Departamentu” – Warszawa, 17 listopada 2005 r.

Dnia 17 listopada 2005 r. w Warszawie odbyła się sesja naukowa zatytułowana „Z Archiwum X Departamentu” przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie. Konferencji towarzyszyła wystawa pod tym samym tytułem.

W czasie sesji wygłoszone zostały następujące referaty:

  • „Wielkie procesy polityczne w ZSRR” – prof. Paweł Wieczorkiewicz

  • „Miejsce X Departamentu w strukturze MBP na tle rozwiązań organizacyjnych przyjętych w aparacie bezpieczeństwa innych krajów bloku komunistycznego” – prof. Andrzej Paczkowski

  • „Sprawa Władysława Gomułki” – prof. Jerzy Eisler

  • „Koncepcja polityczna X Departamentu MBP” – Robert Spałek (OBEP Warszawa)

  • „Działalność struktur terenowych X Departamentu (Wydziały X WUBP)” – Mariusz Krzysztofiński (OBEP Rzeszów)

  • „Reperkusje sprawy ucieczki Józefa Światło w MBP” – Paweł Ceranka (BUIAD Warszawa)

  • „Walka wywiadów Polskiego Państwa Podziemnego i struktur PPR-GL-AL. Fakty i mity” – Janusz Marszalec (OBEP Gdańsk)

  • „Kadra X Departamentu – portret zbiorowości” – Konrad Rokicki (OBEP Warszawa)

  • „Kierownictwo X Departamentu MBP przed sądami PRL” – Krzysztof Szwagrzyk (OBEP Wrocław)

do góry