Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Jesteście naszą wielką szansą«. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989” – Warszawa, 17 listopada 2006

W dniu 17 listopada 2006 roku w Warszawie w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa.
Sesję otworzyło wystąpienie naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie – organizatora imprezy – dr. Tomasza Łabuszewskiego. Słowo wstępne wygłosił prorektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Wojciech Tygielski oraz dyrektor Biura Edukacji Publicznej – dr hab. Jan Żaryn.
Konferencję zaszczycił swoją obecnością ks. kardynał Józef Glemp, który podczas wystąpienia zaznaczył, że niezależnie od epoki historycznej starsze pokolenia muszą wystrzegać się dążenia do dominacji nad młodszymi. Młodzi powinni otrzymać szansę rozwoju, ale zarazem sami pamiętać o konieczności samodzielnego myślenia i refleksji.
Konferencja podzielona została na trzy równolegle pracujące sekcje opatrzone hasłami: pokorni (prowadzenie: prof. Marcin Kula), niepokorni (prowadzenie: dr hab. Jan Żaryn) i niezależni (prowadzenie: prof. Jerzy Eisler), co umożliwiło uczestnikom wysłuchanie najbardziej interesujących dla siebie referatów.
Dobór prelegentów, wśród których znaleźli się zarówno historycy od lat badający problematykę organizacji młodzieżowych (dr Marek Wierzbicki, dr Adam F. Baran, dr Krzysztof Lesiakowski), jak i członkowie – współtwórcy tych inicjatyw (Jarosław Guzy, Jacek Czaputowicz, Bogdan Falkiewicz i Jacek Fedorowicz) a także socjolog UW prof. Barbara Fatyga i socjolog kultury dr Mirosław Pęczak, pozwolił na poszerzenie płaszczyzny dyskusji od ujęć naukowych po osobiste świadectwa.
Młodzież szkół średnich i studenci z zainteresowaniem wysłuchali referatu Roberta Spałka pt. „»Szara biel i czerwień flag«. Obraz rzeczywistości l. 80. w muzyce rockowej”. Z kolei referat innego pracownika OBEP Warszawa – Kazimierza Krajewskiego – pt. „Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w l. 1944-1956” nie pozostał obojętny słuchaczom starszej daty i wywołał dyskusję.
Konferencję zamknął panel, którego uczestnikami byli: prof. Jerzy Eisler, dr Krzysztof Kosiński, prof. Marcin Kula i dr hab. Jan Żaryn. Historycy dyskutowali na temat postaw młodzieży i motywów postępowania. Zastanawiali się na ile wynikało ono z postaw i autentycznych przekonań, a na ile było przejawem koniunkturalizmu młodych. Odpowiedzi jednoznacznej oczywiście nie udało się historykom udzielić, albowiem, jak stwierdził dr. Żaryn „najtrudniej jest analizować świadomość”.
Sesję wzbogacił pokaz kronik filmowych z całego okresu Polski Ludowej (1944-1989) oraz film dokumentalny w reżyserii Marii Zmarz-Koczanowicz – Pokolenie 89.
do góry