Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku” – Warszawa, 19 września 2011

W dwudziestą rocznicę przedwczesnej śmierci Jana Józefa Lipskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Stowarzyszenie Wolnego Słowa oraz Uniwersytet Warszawski zorganizowały wspólnie konferencję naukową poświęconą jego pamięci.

Sesja odbyła się 19 września w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Podzielona była na część naukową oraz panel dyskusyjny. W części naukowej ośmiu prelegentów wygłosiło referaty dotyczące życia i działalności J.J. Lipskiego: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (Jan Józef Lipski jako żołnierz Armii Krajowej), Paweł Ceranka (Jan Józef Lipski w redakcji „Po Prostu” i w Klubie Krzywego Koła), dr Konrad Rokicki (Jan Józef Lipski w środowisku literackim lat sześćdziesiątych), prof. Andrzej Friszke (Jan Józef Lipski w Komitecie Obrony Robotników), dr Tadeusz Ruzikowski (Jan Józef Lipski w kręgu „Solidarności”), Jacek Pawłowicz (Jan Józef Lipski i odbudowa Polskiej Partii Socjalistycznej), dr Paulina Codogni (Jan Józef Lipski jako senator III Rzeczpospolitej), dr Łukasz Garbal (Dwie dusze. Jan Józef Lipski – literaturoznawca).

W panelu dyskusyjnym prowadzonym przez prof. Jerzego Eislera wspominali Jana Józefa Lipskiego: Andrzej Celiński, prof. Michał Głowiński, Jan Lityński, Zbigniew Romaszewski, dr Kazimierz Wóycicki, Henryk Wujec.

Wszyscy uczestnicy podkreślali jego niezwykłą uczciwość oraz określali go mianem „łącznika pokoleń” i „świeckiego świętego”. Opinie te stanowią uzupełnienie słów J. J. Lipskiego przywołanych przez dr. hab. Kunerta: „Na niczym bardziej w życiu mi nie zależało niż na pomaganiu ludziom”.

Jan Józef Lipski był postacią dla swych czasów zarazem symboliczną – jak i nietuzinkową. W czasie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność konspiracyjną, kultywował idee niepodległościowe także w latach powojennych. Był jednak w nowych realiach politycznych zwolennikiem działań o charakterze pozytywistycznym. Uczestniczył lub współtworzył inicjatywy obywatelskie, z których najgłośniejsze stały się Klub Krzywego Koła, List 34, Komitet Obrony Robotników. Był w zasadzie wszędzie, gdzie możliwa była aktywność, a jego antykomunizmu nie oznaczał potępienia idei socjalistycznych. „Lipski jak nikt rozumiał, że nie wszyscy potrafią się zdobyć na heroizm, którego on sam był wzorem” to opinia Ryszarda Matuszewskiego (eseisty, krytyka literackiego), którą podczas sesji przytoczył dr Konrad Rokicki.

W konferencji uczestniczyła również najbliższa rodzina Jana Józefa Lipskiego, m.in. żona Maria Lipska, córka Agnieszka Lipska-Onyszkiewicz i syn Jan Tomasz Lipski.

Sesji towarzyszyła wystawa plenerowa „Jan Józef Lipski 1926–1991. Ambasador marzeń”.

Pliki do pobrania

do góry