Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konfernencja naukowa „Archiwalia IPN jako źródło do badań najnowszej historii Polski” – Opole, 24 października 2007 r.

  • 1
  • 2
  • 3

24 października 2007 r. w Archiwum Państwowym w Opolu przy ul. Zamkowej 2, odbyła się konferencja naukowa „Archiwalia IPN jako źródło do badań najnowszej historii Polski”, przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Archiwum Państwowe w Opolu.

W sesji naukowej wzięli udział: dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu Jan Kornek, ks. prof. Kazimierz Dola, ks. bp. prof. Jan Kopiec z Diecezjalnej Komisji Historycznej, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, naczelnik Delegatury IPN w Opolu prof. dr hab. Krzysztof Kawalec oraz przedstawiciele opolskich placówek naukowo-badawczych Uniwersytetu Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Uroczystego otwarcie konferencji dokonali: dyrektor IPN we Wrocławiu, naczelnik Delegatury w Opolu i dyrektor AP w Opolu. Celem sesji naukowej było przedstawienie stanu badań na temat funkcjonowania aparatu represji na Śląsku Opolskim oraz podsumowanie zjawiska działania i metod UB i SB na Opolszczyźnie w latach 1945–89.

Referaty wygłosili:

  • Wojciech Trębacz (OBEP IPN Wrocław) – „Twarze Bezpieki” – projekt naukowo-edukacyjny IPN”
  • Dr Dariusz Dąbrowski (IPN Delegatura w Opolu) – „Zasób archiwalny wytworzony przez aparat represji odnoszący się do Opolszczyzny. Podstawowe problemy badawcze”
  • Ks. bp. prof. dr hab. Jan Kopiec (Uniwersytet Opolski) – „Z doświadczeń Diecezjalnej Komisji Historycznej w badaniach nad powiązaniami duchowieństwa diecezji opolskiej z organami bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej”
  • Dr Stanisław A. Bogaczewicz (OBEP IPN Wrocław) – „Sprawa Marii Kapri, nauczycielki języków obcych w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie – jako przykład szykan komunistycznych władz wobec alumnatów katolickich w Polsce”
  • Wiktor Krzywicki (IPN Delegatura w Opolu) – „Inwigilacja środowiska akademickiego w Opolu w latach 1985–1990

Konferencji towarzyszyła ekspozycja „Twarze opolskiej bezpieki”, przygotowana przez IPN we Wrocławiu, którą obecnie można obejrzeć w Archiwum Państwowym w Opolu.

do góry