Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Koniec Wielkiej Wojny z perspektywy polskiej i obcej” – Opole, 13–14 listopada 2008 r.

 • foto #1
 • foto #2
 • foto #4

W dniach 13–14 listopada br. w Opolu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Koniec Wielkiej Wojny z perspektywy polskiej i obcej”. W toku obrad uczestnicy analizowali zewnętrzne oraz wewnętrzne determinanty odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślano, że jakkolwiek warunkiem sukcesu były korzystne zmiany, jakie dokonały się na arenie międzynarodowej w końcowych 2 latach I wojny światowej, to warunkiem skorzystania z nich była dojrzałość oraz umiejętności polskich elit, a także aktywność społeczeństwa polskiego, które czynnie (także czynem żołnierskim) wsparło działania na rzecz budowy własnego państwa. Odrębny nurt zainteresowania i refleksji wyznaczały wystąpienia poświęcone obecnemu znaczeniu 11 listopada – zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Jest to święto, które zbliża nas do krajów zachodniej Europy.

Pod względem organizacyjnym konferencja dzieliła się na dwie odrębne części: naukową oraz edukacyjną. W części naukowej wygłoszono 18 referatów. Wśród autorów przeważali historycy wrocławscy; oprócz nich reprezentowany był Lublin, Poznań, Warszawa, Opole, a także Opawa. Spośród nich 4 osoby są zatrudnione w IPN. W części edukacyjnej wygłoszono 6 referatów oraz informację o polsko-niemieckim projekcie dot. pobytu Piłsudskiego w Magdeburgu.

Organizatorem sesji była delegatura IPN w Opolu oraz Instytut Historii miejscowego Uniwersytetu. Szeroki krąg instytucji oraz środowisk, które wsparły konferencję finansowo bądź w inny sposób, tworzyli: urząd Wojewody Opolskiego, a także Prezydenta Miasta Opola, Narodowy Bank Polski, Miejska BibliotekaPubliczna oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. W zamierzeniu organizatorów konferencja miała zarówno upamiętniać doniosłą rocznicę, jak i służyć nawiązaniu współpracy IPN ze środowiskiem Opola. W tym kontekście – poza osobami reprezentującymi instytucje wymienione wyżej – warto wspomnieć o obecności na sesji opolskiego biskupa pomocniczego Jana Kopca, reprezentantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Danuty Schetynowej oraz kpt. Krzysztofa Wernera, a także działaczy Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej Wiesława Uklei i Jerzego Łysiaka. Pojawili się dyrektorzy szkół, a także reprezentanci kuratorium.

 

PROGRAM

13 listopada 2008 r. (czwartek)
sala im. Karola Musioła
Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz

Blok naukowy

 • prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński (Wrocław)
  11 listopada 1918 roku we współczesnej polskiej optyce
 • prof. dr hab. Waldemar Paruch (Lublin/Rzeszów)
  Podstawy nowego modelu polityki historycznej: Skutki Wielkiej Wojny dla procesów narodotwórczych w Europie w XX wieku
 • prof. dr hab. Anna Sybilla Bidwell (Wrocław)
  Maki i propaganda, czyli obchody Dnia Pamięci w krajach anglosaskich
 • prof. dr hab. Teresa Kulak (Wrocław/Opole)
  Koniec Wielkiej Wojny z perspektywy francuskiej i belgijskiej
 • prof. dr hab. Barbara Kubis (Opole)
  Postrzeganie konfliktu światowego w literaturze dokumentu osobistego
 • dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (Wrocław)
  Postrzeganie końca Wielkiej Wojny z niemieckiej perspektywy
 • dr Paweł Jaworski (Wrocław)
  Koniec I wojny światowej ze szwedzkiej perspektywy
 • prof. dr hab. Dan Gawrecki (Opawa/Opole)
  Czechosłowacja i niepodległość Polski (11 listopad 1918 roku)
 • prof. dr hab. Mikołaj Iwanow (Opole)
  Koniec I wojny światowej a Rosja bolszewicka
 • prof. dr hab. Szymon Rudnicki (Warszawa)
  Żydzi polscy wobec odbudowy państwa polskiego po I wojnie światowej
 • prof. dr hab. Przemysław Hauser (Poznań)
  Niemcy wobec perspektywy strat terytorialnych na rzecz Polski w okresie X 1918–VI 1919
 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Wrocław)
  Józef Piłsudski wobec Polski „wersalskiej”
 • prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Wrocław/Opole)
  Spór orientacyjny z perspektywy jesieni 1918 roku
 • dr Dariusz Dąbrowski (Wrocław/Opole)
  Tomáš Garrigue Masaryk wobec spraw polskich w czasie I wojny światowej
 • dr Mariusz Patelski (Opole)
  Kwestia niepodległości i niezależności gospodarczej Polski w pracach Towarzystwa Przemysłowców Guberni Królestwa Polskiego
 • dr Jerzy Kirszak (Wrocław)
  Duniłowicze 1920, 1930, 2008. Zapomniana bitwa, jej bohaterowie, formy upamiętnienia dawniej i dziś
 • dr Daniel Koreś (Wrocław)
  Bój 1 Dywizji Jazdy pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r.
 • dr Piotr Cichoracki (Wrocław)
  Komunistyczne represje wobec wojewodów dwudziestolecia międzywojennego

14 listopada 2008 r. (piątek)
aula Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
ul. Dubois 28

Blok edukacyjny

 • Magdalena Skorupska, Ewa Wojtaczka (Opole)
  Walka Polaków o niepodległość w latach 1795–1918
 • Jan Ludwik, Piotr Kucharski (Opole)
  Rola Józefa Piłsudskiego w walce o niepodległość
 • dr Andrzej Szczepaniak (Opole)
  Zapomniana pieśń i poezja o polskich żołnierzach okresu I wojny światowej
 • Damian Szczepaniak (Opole)
  Życie społeczne w pieśni żołnierskiej „Leguna tułacza”
 • Jakub Charyło, Tomasz Warowny (Opole)
  Polska w polityce międzynarodowej w latach 1918–1926
 • dr Marek Białokur (Opole)
  Koniec Wielkiej Wojny w polskiej i zagranicznej karykaturze

Bloki warsztatowe dla uczniów i nauczycieli
 

do góry