Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Budujmy socjalizm... Aparat władzy a gospodarka w systemie totalitarnym” – Lubin, 6–7 listopada 2008 r.

W dniach 6–7 XI 2008 r. w lubińskim Centrum Kultury Muza, odbyła się konferencja naukowa „Budujmy socjalizm... Aparat władzy a gospodarka w systemie totalitarnym”. W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono ogółem 18 referatów, w których prelegenci, goście z różnych środowisk naukowych Polski poruszyli m.in. takie zagadnienia, jak: rola Służby Bezpieczeństwa w kontroli przemysłu, życie codzienne robotników w PRL-u czy pierwsze lata wybranych gałęzi przemysłu na Dolnym Śląsku. Współorganizatorem konferencji było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej z Wrocławia.

Dzień I – 6 listopada

Prowadzenie: prof. Elżbieta Kościk (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

 • Katarzyna Pawlak-Weiss (IPN Wrocław) – Ekonomiczne aspekty wykorzystania więźniów podczas II wojny światowej
 • Paweł Piotrowski (OBEP Wrocław) – Jednostki pomocnicze Wojska Polskiego do 1988 r.
 • dr Robert Klementowski (OBEP Wrocław) – Warunki pracy w kopalnictwie Dolnego Śląska. Studium na przykładzie kopalni uranu
 • dr Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski) – Pierwsza dekada działalności RWPG 1949–1959 na przykładzie Polski
 • Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (OBEP Wrocław) – Kadra kierownicza Departamentu IV MBP 1945–1954
 • prof. Andrzej Paczkowski (IH PAN) – Rezydentura wywiadu w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego
 • prof. Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław) – Wpływ aparatu bezpieczeństwa na sytuację kadrową w przemyśle polskim 1945–1956
 • Bartosz Kruk (IPN Wrocław) – Działalność Ekspozytury Kolejowej Bezpieczeństwa Publicznego przy DOKP we Wrocławiu i jej oddziałach w latach 1946–1949

Dzień II – 7 listopada

Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

 • Bartosz Grygorcewicz (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – Produkcja pod specjalnym nadzorem na przykładzie Wytwórni Chemicznej nr 7 (Fabryka Prochu i Lontów) w Mąkolnie. Lata 1945–1956
 • dr Marek Zawadka (Uniwersytet Zielonogórski) – KGHM– Pierwsze lata
 • dr Jarosław Maliniak (Zakład Narodowy im. Ossolińskich) – Przemysł Zagłębia Miedziowego w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu im. Ossolińskich
 • dr Tomasz Głowiński (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) – Od banku centralnego do płatnika rządu – NBP w latach 1945–1950

Prowadzenie obrad: prof. Włodzimierz Suleja (IPN Wrocław/Uniwersytet Zielonogórski)

 • dr Krzysztof Kosiński (IH PAN) – Nadużywanie alkoholu w miejscu pracy jako problem obyczajowy i gospodarczy w czasach PRL
 • dr Błażej Brzostek (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) – Jeden dzień warszawskiego robotnika AD 1952
 • Mirosława Pytlewska-Smółka – Mieszkania a aparat bezpieczeństwa – prawne instrumenty wykorzystywania polityki mieszkaniowej przy wprowadzaniu systemu komunistycznego w Polsce
 • dr Sebastian Ligarski (OBEP Wrocław) – Cenzura ogłoszeń o charakterze gospodarczym w PRL
 • Anna Karolina Piekarska (IPN Warszawa) – Gospodarka PRL w ujęciu satyrycznym w prasie lat 70.
 • Joanna Gauden (Uniwersytet Gdański) – „Kopalnia milionów” – Polska gospodarka w latach 1955–1957 na łamach „Po Prostu”

 

do góry