Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Polskie podziemie antykomunistyczne na Śląsku w latach 1945–1956” – Brzeg, 17–18 czerwca 2009

Dwudniowa konferencja „Polskie podziemie antykomunistyczne na Śląsku 1945–1956” zgromadziła w zamku w Brzegu historyków (w większości pracowników Instytutu Pamięci Narodowej) z całej Polski. W spotkaniu wzięli udział kombatanci oraz świadkowie wydarzeń lat 40. i 50.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. Krzysztof Kawalec (naczelnik Delegatury IPN w Opolu) oraz dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (naczelnik OBEP IPN we Wrocławiu). Referaty dotyczące podziemia poakowskiego i narodowego wygłosili: Sławomir Maślikowski z Częstochowy; dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, dr Tomasz Gałwiaczek i Paweł Piotrowski z Wrocławia; dr Adam Dziuba, dr Dariusz Węgrzyn z Katowic; Elżbieta Jakimek-Zapart z Krakowa, Rafał Sierchuła z Poznania, dr Ksawery Jasiak z Opola, Marek Jedynak z Kielc. Wykład omawiający działania niepodległościowe wśród młodzieży szkolnej wygłosił Bogdan Bocheński.

Ważnym punktem konferencji była dyskusja panelowa „Polskie podziemie zbrojne na Śląsku na tle konspiracji antykomunistycznej w Polsce”, w której uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, dr Tomasz Łabuszewski i Kazimierz Krajewski oraz przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Kulak (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy) i Arkadiusz Karbowiak (wiceprezydent Opola).

Zebrani mogli też wysłuchać wspomnień dr. Jerzego Woźniaka – kuriera Delegatury WiN w Londynie oraz Tadeusza Czajkowskiego ps. „Sas” , byłego żołnierza AK i WiN-u z oddziału majora Mariana Bernaciaka „Orlika”.

Organizatorem obrad była Delegatura w Opolu Oddziału IPN we Wrocławiu. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Zaplute karły reakcji”, przygotowanej przez lubelski oddział IPN.
 

Program konferencji
 

Dzień 1.
„Żołnierze II konspiracji na Śląsku”

 • Sławomir Maślikowski (IPN Delegatura w Częstochowie)
  „Częstochowa – ostatnia wojenna stolica Polskiego Państwa Podziemnego, Związki Warszawy z Częstochową po Powstaniu Warszawskim”
 • Paweł Piotrowski (IPN Wrocław)
  „Po drugiej stronie. Wojska NKWD w Polsce 1944–1947”
 • Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN Wrocław)
  „Stosowanie kary śmierci wobec członków antykomunistycznego podziemia na Dolnym i Górnym Śląsku 1945–1955”
 • Dr Adam Dziuba (IPN Katowice)
  „Podziemie poakowskie na Górnym Śląsku w walce propagandowej z reżimem komunistycznym”
 • Dr Dariusz Węgrzyn (IPN Katowice)
  „Wywiad i kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych i podziemia poakowskiego na Górnym Śląsku po 1945 r.”
 • Elżbieta Jakimek-Zapart (IPN Kraków)
  „Działalność Łukasza Cieplińskiego i IV Zarządu Głównego WiN na Śląsku”
 • Dr Tomasz Balbus (IPN Wrocław)
  „Zwalczanie oddziału por. Franciszka Olszówki „Otta” przez siły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
 • Dr Tomasz Gałwiaczek (IPN Wrocław)
  „Armia Krajowa Mariana Papierowskiego. Podziemie antykomunistyczne w powiecie oławskim w latach 1945–1946”
 • Rafał Sierchuła (IPN Poznań)
  „Wielkopolanie w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych na Śląsku. Stefan Celichowski – historia oficera Brygady Świętokrzyskiej NSZ”
 • Dr Ksawery Jasiak (IPN Delegatura w Opolu)
  Działalność wywiadowcza Konspiracyjnego Wojska Polskiego na Śląsku Opolskim na przykładzie pchor. Romualda Wrońskiego „Świetlika”
 • Bogdan Bocheński (Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)
  „Dzieje Młodzieżowego Ruchu Oporu w województwie opolskim”
 • Marek Jedynak (IPN Delegatura w Kielcach)
  „Rozpracowanie środowiska żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK »Ponury« – »Nurt« na Dolnym Śląsku w latach 1948–1963”
 • Panel dyskusyjny „Polskie podziemie zbrojne na Śląsku na tle konspiracji antykomunistycznej w Polsce”
  Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (IPN Wrocław). Uczestnicy: dr Sławomir Poleszak (IPN Lublin), dr Tomasz Łabuszewski (IPN Warszawa), Kazimierz Krajewski (IPN Warszawa), dr Tomasz Balbus (IPN Wrocław), dr Adam Dziuba (IPN Katowice), dr Dariusz Węgrzyn (IPN Katowice); Jerzy Kulak (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Arkadiusz Karbowiak (wiceprezydent Opola), dr Ksawery Jasiak (IPN Opole), Wiktor Krzewicki (IPN Opole)

Dzień 2.
„Żołnierze podziemia antykomunistycznego na Śląsku we wspomnieniach uczestników walk – kombatantów”

 • Otwarcie wystawy „Żołnierze Wyklęci” dr Sławomir Poleszak (IPN Lublin)
 • Marta Wolak-Piątek (Gliwice)
  „WiN-owcy w potrzasku XI/XII 1947 r. Kocioł w Zabrzu przy ul. Chmielnej 4”
 • Dr Jerzy Woźniak (prezes ŚZŻAK we Wrocławiu, Honorowy prezes Zarządu Głównego WiN, żołnierz WiN)
  „Wspomnienia kuriera Delegatury WiN w Londynie”
 • Tadeusz Czajkowski ps. „Sas”, „Kotwica” – żołnierz majora Mariana Bernaciaka „Orlika” (prezes Brzeskiego Koła ŚZŻAK)
  „W walce o niepodległość Polski. Od Kedywu do WiN”
do góry