Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „800 lat historii Oławy” – Oława 12–13 marca 2009 r.

W dniach 12-13 marca 2009 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona blisko 800-letnim dziejom Oławy. Podczas obrad wysłuchano referatów dotyczących rozwoju miasta w okresie średniowiecza, czasach nowożytnych oraz jego losów po 1945 r. Współorganizatorami konferencji są: Rada Miejska w Oławie, Urząd Gminy w Oławie oraz oławskie Starostwo Powiatowe.

Szczegółowy program spotkania:

Dzień I - 12 marca 2009
 
Oława X-XIX w.

 • Prof. dr hab. Krystyn Matwijowski (Uniwersytet Wrocławski)
  Oława w okresie rządów Jakuba Sobieskiego
 • Prof. dr hab. Magdalena Ujma (Uniwersytet Opolski)
  Dobra oławskie za rządów Jakuba Ludwika Sobieskiego
 • Dr Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Oławski dwór królewicza Jakuba Sobieskiego
 • Dr Robert Kołodziej (Uniwersytet Wrocławski)
  Uwagi o małżeństwie Jakuba Ludwika Sobieskiego
 • Magdalena Przysiężna-Pizarska (Instytut Archeologii Polskiej Akademii Nauk/Uniwersytet Opolski)
  Gród Recen - „refugium episcopi”
 • Dr Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
  Opisy Oławy w kompendiach geograficznych i relacjach podróżniczych XVIII wieku
 • Bartosz Kruk (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
  Wrocław - Oława. Powstanie pierwszej linii kolejowej na Śląsku
 • Prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok (Akademia Medyczna we Wrocławiu/Uniwersytet Wrocławski)
  Służba zdrowia w Oławie po 1945 roku

 Czasy najnowsze

 • Łukasz Sołtysik (Uniwersytet Wrocławski)
  Niemcy w powiecie oławskim w latach 1945-1956
 • Dr Bogusław Czechowicz (Uniwersytet w Hradcu Králowé)
  Quaerendo episcopus. Ryczyńskie aspekty piastowsko-luksemburskiego sporu o Wrocław u schyłku XIV wieku
 • Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

Dzień II - 13 marca 2009

 • Joanna Hytrek-Hryciuk (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu/Uniwersytet Wrocławski)
  Rok 1933 na łamach „Ohlauer Kreisblatt”
 • Przemysław Pawłowicz
  Styczeń i luty 1945. Walki na terenie powiatu oławskiego
 • Paweł Piotrowski (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
  Oława jako miasto garnizonowe
 • Dr Łukasz Kamiński (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski)
  Kryzysy polityczne w powiecie oławskim w latach 1945-1980
 • Dr Jarosław Syrnyk, (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu/ Uniwersytet Wrocławski)
  Działalność PUBP w Oławie wobec mniejszości narodowych 1945-1947
 • Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
  Obóz pracy więźniów w Jelczu. Organizacja i budowa 1952-1953
 • Joanna Dardzińska (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
  Zbrojne organizacje podziemne na terenie powiatu oławskiego w latach 1945-1952
 • Wojciech Trębacz (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
  „Cud w Oławie” w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
 • Dyskusja
 • Dr Tomasz Gałwiaczek (Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu)
  Kształtowanie się podstaw życia społecznego w Oławie w latach 1945-1947
 • Dyskusja i zakończenie konferencji
do góry