Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Militarne i polityczne aspekty kampanii polskiej 1939 r. z perspektywy 70-lecia” – Wrocław, 24–25 września 2009

W dniach 24–25 września 2009 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Militarne i polityczne aspekty kampanii polskiej 1939 r. z perspektywy 70-lecia”. Zaproszeni prelegenci wygłosili referaty, których wspólnym punktem była kampania wrześniowa, widziana jednak z różnych perspektyw: od przeżyć jednostki po teorię taktyki wojennej.

Organizatorem konferencji był Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kołem Naukowym Historyków Wojskowości. Honorowy patronat nad konferencją objął były Prezydent RP Ryszard Kaczorowski. Obrady miały miejsce w auli Instytutu Historycznego, Wrocław ul. Szewska 49.
 

PROGRAM

24 września 2009 (czwartek)

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Rościsław Żerelik – Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Sesja I – przewodniczący prof. dr hab. Rościsław Żerelik

 • dr Jan Koprowski (Wrocław)
  Mój wrzesień 1939 r. – wspomnienie dowódcy plutonu piechoty
 • prof. Wojciech Wrzesiński (Wrocław)
  Miejsce Września 1939 w najnowszej historii
 • prof. Jerzy Maroń (Wrocław)
  Wymiar operacyjny przedwojennej myśli wojskowej
 • Jacek Jędrysiak (Wrocław)
  Teoria wojny totalnej w niemieckiej myśli wojskowej 1918–1939
 • Krzysztof Widziński (Wrocław)
  Radziecka doktryna operacyjna w latach trzydziestych XX wieku
 • Krzysztof Fudalej (Warszawa)
  Wpływ zagranicznych teorii na rozwój doktryny wojsk pancernych w Niemczech w okresie międzywojennym
 • dr Krzysztof Popiński (Wrocław)
  Ekonomiczne aspekty przygotowań obronnych Polski w 1939 roku
 • dr Piotr Cichoracki (Wrocław)
  Województwo poleskie w obliczu zagrożenia wojennego (X 1938 – VIII 1939)
 • Andrzej Kraska-Lewalski (Wrocław)
  Zaostrzenie sporu między Polską a III Rzeszą o Gdańsk i tzw. Korytarz w 1939 roku (styczeń- sierpień) w świetle polskiej prasy konserwatywnej
 • prof. Krzysztof Kawalec (Wrocław)
  Polskie elity polityczne wobec zagrożenia wojną wiosną-latem 1939 roku
 • dr Dariusz Dąbrowski (Wrocław)
  Współpraca polsko-czechosłowacka w przededniu II wojny światowej – casus Arnoszta Valenty

Dyskusja

Sesja II – przewodniczący prof. Bogusław Polak

 • prof. Andrzej Olejko (Rzeszów)
  Polityczny i militarny aspekt zagrożenia południowej granicy RP ze strony armii słowackiej w 1939 r.
 • dr Aleksander Woźny (Opole)
  Koncentracja armii polskiej w świetle informacji, jakimi dysponował niemiecki Oddział Operacyjny Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych 31 sierpnia 1939 r.
 • Jan Vajskebr (Praga)
  Niemieckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polskę
 • dr Daniel Koreś (Wrocław)
  Bitwa graniczna 1–3 września 1939 r. Próba oceny dowodzenia strony polskiej
 • dr Martin Lacko (Bratysława)
  Udział wojsk słowackich w inwazji na Polskę w 1939 r. Współczesny stan badań i interpretacje
 • Waldemar Bocheński (Warszawa)
  Udział Straży Granicznej w Siłach Zbrojnych RP, walki komisariatów Obwodu Jasło jako jednostek pierwszej linii obrony armii „Karpaty”
 • Piotr Babinetz (Krosno)
  Płk Władysław Suryn – zarys biografii
 • dr Jerzy Kirszak (Wrocław)
  Bitwa, która mogła mieć wpływ na przebieg kampanii (24 Dywizja Piechoty nad Dunajcem, 6–7 września)
 • dr Tomasz Głowiński (Wrocław)
  Batalion KOP „Iwieniec”
 • Anna Markert (Warszawa)
  Kobiece bataliony pomocniczej służby wojskowej w Warszawie i Lwowie we wrześniu 1939 roku

Dyskusja
 

25 września 2009 (piątek)

Sesja III – przewodniczący prof. Jerzy Maroń

 • prof. Janusz Cisek (Kraków/Warszawa)
  Oficerowie Legionów – dowódcy Wielkich Jednostek w 1939 r.
 • prof. Bogusław Polak (Koszalin)
  Powstańcy wielkopolscy: płk Stanisław Siuda i ppłk dr Bernard Śliwiński – dowódcy jednostek Obrony Narodowej Armii „Poznań” 1939 r.
 •  dr Michał Polak (Koszalin)
  Ksiądz kapelan mjr Mateusz Zabłocki – obrońca Ziemi Gnieźnieńskiej w 1939 r.
 • Paweł Piotrowski (Wrocław)
  Jednostki VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu w kampanii wrześniowej
 • dr Ryszard Dalecki (Przemyśl)
  Batalion Obrony Narodowej „Przemyśl”
 • dr Andrzej Suchcitz (Londyn)
  Tworzenie polskiej dywizji we Francji we wrześniu 1939
 • dr Ireneusz Wojewódzki (Zielona Góra)
  Ppłk pil. Mateusz Iżycki w kampanii 1939 r.
 • dr hab. Krzysztof Szwagrzyk (Wrocław)
  Stanisław Zarakowski i inni. Komunistyczni sędziowie i prokuratorzy wojskowi w kampanii polskiej 1939 r.
 • Szymon Płoński (Wrocław)
  Poglądy gen. bryg. Antoniego Szyllinga na sposób prowadzenia wojny
 • dr Jerzy Kirszak (Wrocław)
  Marszałek Edward Rydz-Śmigły jako Naczelny Wódz w świetle wspomnień
 • Bartłomiej Błaszkowski (Wrocław)
  Mobilizacja oddziałów łączności 9 DP w relacji por. Adama Zaleskiego vel Terleckiego oraz sylwetka jej autora
 • Joanna Hytrek-Hryciuk (Wrocław)
  Wrzesień 1939 w propagandzie niemieckiej (na przykładzie ówczesnej prasy wydawanej w Breslau)
 • dr Marek Białokur (Opole)
  Obraz niemieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 r. w karykaturze i satyrze społeczno-politycznej warszawskiego tygodnika „Mucha”

Dyskusja i podsumowanie konferencji

do góry